Zitvatoruk Antlaşması Önemi

Zitvatoruk Antlaşması Önemi
Zitvatoruk Antlaşması Önemi 1606 yılında imzalanan bu anlaşma 11. Sınıf tarih dersinin konularından biridir. KPSS Tarih Çalışanlarında bu bilgiye ihtiyacı olacaktır. Zitvatoruk anlaşması Tarih Öğretmeni arkadaşlarımızında işine yarayacaktır.

Zitvatoruk anlaşması Kimler arasında imzalanmıştır: Osmanlı ve Avusturya arasında imzalanmıştır.
Zitvatorurk anlaşmasının maddeleri:
• Avusturya’nın Macaristan için ödediği vergi kaldırılacak.
• Avusturya sadece bir defaya mahsus iki yüz bin altın tazminat ödeyecek.
• Avusturya Arşidükü (Kralı) protokol bakımından Osmanlı padişahına  denk sayılacak.
• Yazışmalarda “Avusturya Kralı” yerine “Roma Cesarı” unvanı kullanılacak.
• Her iki taraf birbirine zarar vermekten kaçınacak.
• Antlaşma yirmi yıl geçerli olacak.

Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti dış politikada prestij kaybetti. Osmanlı Devleti, Macaristan’dan toprak elde etme gayretinden vazgeçtiği gibi Avusturya’nın ödemekle mükellef olduğu vergilerin kaldırılmasını da kabul etti. Bu kazanımlar Avusturya’nın siyasi protokolde büyük devlet olduğunun kabul edilmesini, Osmanlı Devleti ile diplomatik protokolde eşit olmasını sağladı.
Bu anlaşmayla iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerde mütekabiliyet esası belirleyici oldu.

NOT: Osmanlı devleti 1533 İstanbul anlaşması ile kazandığı diplomatik üstünlüğü bu anlaşmayla kaybetmiştir.

Leave a Reply