Westphalia Barışı Hakkında Herşey

Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı)

11. Sınıf Tarih Dersinde karşımıza çıkan Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı) hakkında ısaca bilgi vererek derse küçükte olsa bir katkı yapalım. Çünkü Bu anlaşmayı bilmek demek bu günkü Avrupayı anlamak demektir. Uluslar arası ilişkilerle ilgilenen herkesin yakınen bildiği bu anlaşma özellikle tarihe ilgi duyanlar tarafından da bilinmektedir.

Vestfelya Antlaşması

Vestfelya Antlaşması

Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı) ile ilgili belli başlı bilgilerikısa kısa aşağıya ekliyorum.
Bu Barış süreci Avrupa ve Dünya tarihi açısından çok önemli olan dönüm noktalarından biridir.
1-Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı) Çağdaş Avrupa tarihinin başlangıcı kabul edilmektedir.
2-Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı) sürecinden sonra Avrupadaki ülkelerin sınırları değişmiştir.
3-Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı) Yıllardır Avrupada süren savaşlar son bulmaya başlamış, ulus devlet anlayışı ortaya çıkmıştır
4-Westphalia (Vestfelya) Anlaşması, Çağdaş Dünya Tarihi açısından da çok önemlidir.Hem barış anlaşmasının imzalandığı sırada hemde sonrasında getirdikleriyle dünya tarihini şekillendiren çok önemli barış süreçlerindendir.
5-Avrupa dışı ülkelerde sürdürecekleri sömürgecilik faaliyetlerine temel teşkil etmesidir, 6-6-Kutsal Roma İmparatorluğu bu barış süreci sonunda hukuki açıdan parçalanmış, yüzlerce Özerk Alman Devleti ortaya çıkmıştır,

Bu barış dönemi ileri ki yıllarda (1789-1799) gerçekleşecek Fransız Devrimine de altyapısını hazırlamıştır. Bu Anlaşmayı dönemin olaylarını inceleyerek bir bütün olarak düşünmek gerekir, Vestfelya Antlaşması, Avrupadaki mezhep savaşlarından olan 30 Yıl Savaşları(1618-1648) ve 80 Yıl Savaşlarının (1568-1648) akabinde imzalanan Münster Antlaşması ve Osnabrück Antlaşmasını da kapsayan Barış Anlaşmasıdır.

1648 Yılında Avrupa Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasının Tarihi: 1648 yılının, 15 Mayıs ve 24 Ekim tarihleri arasında imzalanmıştır.
Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasının imzalandığı yer: Günümüz Almanya sınırlarında (Osnabrück ve Münster , Westphalia)
Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasını imzalayan Taraflar: Kutsal Roma İmparatorluğu(III. Ferdinand), Alman prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda temsilcileri arasında imzalanmıştır. Yaklaşık 109 farklı heyetin katılımıyla gerçekleştirildi. Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasının diğer önemli özellikleri: Devletlerin egemenliği ve siyasi geleceklerini kendi belirlemeleri prensipleri kabul edildi,  Devletler arasında yasal eşitlik sağlanması kararı alındı, Bir devletin iç işlerine, başka bir devletin karışmaması prensibi kabul edildi, Westphalia (Vestfelya) barış sürecinde, monarklara kendi tebaasının din ve mezhep seçimini belirleyebilme hakkı verilmiştir.

Westphalia Barışı Hakkında Herşey

Westphalia Barışı Hakkında Herşey

Leave a Reply