Türk-Afgan Dostluk Antlaşması Hakkında Bilgi (1 Mart 1921)

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
TBMM Hükûmeti, I. İnönü Muharebesi’nden sonra Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Moskova’ya bir heyet gönderdi. Bu sırada Moskova’da bulunan Afgan heyeti ile Türk heyeti arasında 1 Mart 1921’de bir dostluk antlaşması imzalandı. Buna göre:
1. Her iki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacaktır.
2. Emperyalist devletlerin, her iki taraftan birine saldırması durumunda birlikte
mücadele edilecektir.
3. Türkiye, Afganistan’a kültürel yönden yardımda bulunacak, öğretmen ve subay gönderecektir.
Bu antlaşmadan sonra Afganistan Hükûmeti, Ankara’ya elçi göndererek
TBMM Hükûmeti’nin yanında olduğunu göstermiştir. Afganistan TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir. 

Leave a Reply