Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları Nelerdir

Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları:

 • Siyasi sonuçları:
  – Eyaletlerde asker kalmamıştır ve devlet otoritesi zayıflamaya başlamıştır.
  – İsyanlar git gide artmıştır.
 • Askeri sonuçlar:
  – Yeniçeri sayısı daha da arttırılmıştır ve yeniçerilerin gücü artmıştır.
  – Tımar sistemi nedeniyle sipahi sayısı azalmıştır.
  – Savaş zamanlarında ücretli asker olmak kaçınılmaz hale gelmiştir.
 • Ekonomik sonuçlar:
  – Bu sistemin bozulmasıyla üretim azaldığı için devletin vergileri de azalmıştır.
  – Paralı asker alınması devletin hazinesini olumsuz olarak etkilemiştir.
  – Maddi sıkıntı çeken devlet halka ağır vergiler yüklemeye başlamıştır.
 • Sosyal sonuçlar:
  – Tımarlarını kaybeden insanlar isyan etmeye başlamıştır.
  – Köylerden şehirlere göçler daha da artmıştır.
  – Göç, işsizlik gibi bir çok sosyal sorunlar ciddi anlamda büyümüştür.
  – Şehirde işsiz kalan halk eşkiyalık yapmaya başlamıştır bu durum da şehirde güvenlik sorununu meydana getirmiştir.

Leave a Reply