Tarihe Yardımcı Bilimler Nelerdir ?

Tarihe Yardımcı Bilimler Nelerdir ? Tarihe Yardımcı Bilimler Kısaca

Evet Bu gün 9. Sınıf Öğrencilerimiz için bir bilgi verelim ve işlerini kolaylaştıralım istedik. Aşağıda Tarihe yardımcı bilimler derli toplu ve kısaca bulunmaktadır. Çünkü Tarihe yardımcı bilimler tarih dersleri için son derece önemli bir konudur. Hatta tarih dersi yazılı Sorularının vazgeçilmezleri arasındadır. Tarih Öğretmenleri her sene mutlaka bu konu ile alakalı sorular sormaktadırlar. bu sebeple Tarihe yardımcı bilimleri kısa özet şeklinde bilmekte fayda olacağını düşünüyorum.


Tarihe Yardımcı Bilimler

1. Paleografya (Yazı Bilimi); eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
2. Epigrafya (Kitabeler Bilimi); kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
3. Filoloji (Dil Bilimi); toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sözcük alışverişlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
4. Numizmatik (Para Bilimi); eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
5. Kronoloji (Zaman Bilimi); olayların zamana göre kıyaslanmasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
6. Sosyoloji (Toplum Bilimi); toplumların incelenmesini, toplumsal olayların bağlı olduğu genel kuralların incelenmesini, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
7. Diplomatik (Siyasi Belgeler); devletlerin iç ve dış yazışmalarında kullandıkları belgelerin şekil ve içerik bakımından incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
8. Hukuk; bir toplumun siyasi, kültürel ve iktisadi yapısıyla ilgili bilgiler vermektedir. Bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen veriler tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
9. Edebiyat; tarihte meydana gelen olaylar duygu ve düşünceleri söz ve yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatı olan edebiyata konu olmuştur. Olayların aktarılmasında önemli rol oynayan edebiyat tarihi olayların incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
10. İstatistik; veri toplayarak ortaya çıkarılan istatistikler sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
11. Ekoloji; canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
11. Heraldik (Arma Bilimi); devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
12. Sigilografya (Mühür Bilimi); devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
13. Sanat Tarihi; arkeolojik metotları kullanarak ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
14. Toponomi (Yer Adları Bilimi); yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
15. Arkeoloji (Kazı Bilimi); kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, bulguların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
16. Etnografya (Kültür Bilimi); toplumların kültürlerinin, örf, adet, gelenek ve yaşayışlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
17. Antropoloji (Irk Bilimi); insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde araştırmalar yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
18. Coğrafya (Yeryüzü Bilimi); tarihi olayların meydana geldiği yerlerin iklimini, yeryüzü şekillerini, ekonomik durumunun incelenmesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
19. Kimya (C14 Methodu); ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun saptanmasını sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

Leave a Reply