Etiket: osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinde coğrafi konumu nasıl etkili olmuştur