Sivas Kongresi Hakkında Herşey

Sivas Kongresi Hakkında Herşey adlı makalemizde sizlere Özet ve kısa bilgiler vereceğiz. Bu konu ile ilgili Testleri Çözmek isterseniz ERZURUM VE SİVAS KONGRELERİ 25 SORULUK TEST VE CEVAPLARI  testine bakabilirsiniz. Bu konuyu kapsayan yazılı sorusuna ulaşmak isterseniz ki bu konu çok önemli olduğu için her sene İnkılap Tarihi yazılı sorularından 1 adet çıkmaktadır

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
-Bütünlük ve bağımsızlığı korumak için nasıl bir politika izleneceğinin saptanması; saptanan politikanın bütünü kapsayacak şekilde tüm milletçe uygulanması amaçlanmıştır.
Kongrenin Karşılaştığı Sorunlar:
-İstanbul hükümeti ve işgal güçlerinin engellemesi sonucunda kongreye sadece 38 kişi katılabildi.
-Elazığ valisi Ali Galip’in kongreyi basacağı şayiası yayıldı.
-Fransızların Sivas’ı işgal edeceği haberleri yayıldı.
-İlk anda Mustafa Kemal, kongreye başkan seçilmek istenmediyse de; uzun tartışmalar sonucunda
Mustafa Kemal kongreye başkan seçilebildi.
-Delegelerin büyük bir çoğunluğu ABD mandasını savundu. Fakat Mustafa Kemal, ABD mandasının Türk milleti için uygun olmadığını delegelere anlatıp kabul ettirince; ABD mandası da kesin olarak reddedildi. (ABD, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasını istiyor; Osmanlı ülkesinin parçalanmasını öngörüyor; Türkiye’nin mandaterliğini ise istemiyordu)
-İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal ve kongreye katılanlar için tutuklama kararı çıkardı.
Not: Erzurum Kongresi’nin kararları Sivas Kongresi’nin birinci maddesi olarak kabul edildiği için Sivas
Kongresi Erzurum Kongresi’ne göre daha kısa sürmüştür.

Sivas Kongresi hakkında kısa bilgiler

Sivas Kongresi hakkında kısa bilgiler

Alınan Kararlar:
1. Osmanlı hükümeti bir dış baskı karşısında vatanın her hangi parçasını terk ve ihmal etmek zorunda kalırsa; halife ve saltanatın, vatan ve milletin korunmasını sağlayacak her türlü tedbir alınmıştır.
2.İtilaf devletlerinden haklarımıza saygı gösteren haklı ve adaletli bir karara varmalarını bekleriz 3.Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti altında toplanmıştır.
-Birlik sağlanmıştır.
-Cemiyetler bölgesel olmaktan çıkarak millileşmiştir.
-Kuvayı Milliye için komuta birliği sağlanmıştır.
-Kurtuluş Savaşının tek elden yönetilmesi kolaylaşmıştır.
4. Mustafa Kemal başkanlığında tüm yurdu temsil edecek şekilde 15 kişiden oluşan temsil heyeti kuruldu.
5. Ali Fuat Cebesoy batı cephesi Kuvayı Milliye komutanlığına tayin edildi.
-Heyet-i Temsiliye ilk defa hükümet gibi yürütme yetkisi kullandı.
-Batı cephesinin oluşturulması için ilk adım atıldı
6.İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılmasına karar verildi.
7. Damat Ferit Paşa hükümetinin iş başından uzaklaştırılmasına kadar İstanbul ile ilişkilerin kesildiği
bildirildi.
-Bu karardan yaklaşık yirmi gün sonra Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ederek yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geldi. Bu durum Sivas Kongresinin olumlu bir sonucudur ve Milli Mücadelecilerin İstanbul karşısında güçlendiğini gösterir.

Kongrenin Önemi:
-Kongreler dönemi kapandı
-Misak-ı Milli esasları belirlendi
-Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi
-Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı
-Millî örgütlenme tüm vatanı kapsadı
-Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı
-Mustafa Kemal lider olarak benimsendi
-Erzurum Kongresi kararları millîleşti.
-Mondros Mütarekesi reddedildi
-Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu
-Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi
-Mandacılık kesin olarak reddedildi
-Kuvayı Milliye cepheleri arasında kumanda birliği sağlandı

Açıklamalar:
-1.Erzurum Kongresi; Doğu Bölgesinin, Osmanlı tarafından terk edilmek istenen yerinde geçici bir yönetim kurulacağından bahsederken; Sivas Kongresi bu kararı bütün yurdu kapsayacak şekilde aldı.
-2.Mustafa Kemal ve arkadaşları 1 Mayıs 1919’da idama mahkûm edildi
-3.İzinsiz toplanmasından; hakkında tutuklama kararı olan Mustafa Kemal’i kendisine başkan seçtiğinden ve aldığı kararlardan dolayı Sivas Kongresi de ihtilalcidir.

SİVAS KONGRESİ KONU ANLATIMI VİDEO

Leave a Reply