Senedi İttifak Nedir? Senedi İttifak Önemi Nedir?

Senedi İttifak Nedir? Senedi İttifak Önemi Nedir?
Osmanlı merkeziyetçiliğinin zayıflaması ve çözülmesi sonunda güç kazanan ayanlar devlet içinde devlet haline geldiler. Bunların en ünlüleri Karaosmanoğulları, Çapanoğulları, Tekeoğulları, Caniklizade ve Tepedelenli Ali Paşa’dır. Ayanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’da Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynamıştır.

Maddeler Halinde Sened-i İttifak’ın Önemi
– Sened-i İttifak’ın Osmanlı tarihinde başka bir örneği yoktur. Osmanlı Devleti, ayanları tanıyarak yasallaştırmıştır.
– Padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve padişah ilk defa kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir
– Bu belge Osmanlı Devleti’nin ayanlara söz geçirmeyecek kadar zayıfladığını göstermektedir.
– Ayanlığın yasallaşması modern devlet anlayışına ters düşmektedir.
– Bu senetle ayanlara yönetimi denetleme, herhangi bir eylemi önleme ve suçluları cezalandırma hakkı tanınmıştır.
-Bu yasalar bir anayasa değildir.

Leave a Reply