Sanayi İnkılabının Osmanlıya Etkileri

Sanayi İnkılabının Osmanlıya Etkileri

Sevgili Öğrenciler
Bu gün sizlere Tarih derslerinde her Tarih öğretmeninin Favori sorusu olan ‘SANAYİ İNKILABININ OSMANLIYA Etkileri’ sorusunun cevaplarını vereceğim. 10. sınıf Tarih dersi ve 11. Sınıf Tarih dersi Ekonomi Ünitesinde yer alan bu kısa konu her yıl bizzat yazılıda sorduğum bir sorudur. Sanayi İnkılabının Osmanlıya etkisi nedir sorusunu görür görmez artık telaşa gerek yok artık e-tarih.net var.
Sanayi İnkılabı nedir. Sanayi inkılabının Osmanlıya etkileri nelerdir ? gibi soruları benzer sorular bundan sonra sitemizde yer alacaktır. İngilizce de industrial revolution olarak adlandırılan sanayi İnkılabı hakkında tüm bilgileri bulabileceksiniz.

Sanayi inkılabının Osmanlıya etkisi

1• Sanayileşen Avrupa devletlerinin sömürgecilik yarışına hız vermeleri Osmanlı İmparatorluğu’nu negatif etkiledi. Zira öncesinde verilen kapitülasyonlar yüzünden devletin, iktisadi olarak Avrupalı devletlerle rekabet girecek gücü yoktu.
2• Osmanlı Devleti’nin dış ticaret balansı (dengesi) bozuldu. İthalat artarken, ihracat azaldı.
3• Osmanlı ülkesi 19. asrın ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğradı. Osmanlı coğrafyası Avrupalı devletlerinin pazarı haline geldi.
4• Dışarıdan bol ve uygun fiyatlı sanayi ürünü Osmanlı piyasasına girdi. (Fakat bu maliyeyi büsbütün berbat vaziyete soktu.)
5• Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında küçük atölyeler, el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi işsizlik arttı.
6• Lonca teşkilatı zayıflayarak ortadan kalktı.
7• İşsiz kalanların sayısındaki artış ülkeyi toplumsal taraftan; iktisadi alandaki zayıflama ise, devletin siyasi açıdan çöküşünün hızlanmasına sebebiyet verdi.

sanayi-inkılabının-osmanlıya-etkileri

Sanayi İnkılabının Osmanlıya etkileri

 

 

Sanayi İnkılabı  Görselleri

Leave a Reply