Saltanatın kaldırılma nedenleri Nelerdir ?

Saltanatın kaldırılma nedenleri:
1-Lozan görüşmelerine çağrılarak ikilik yaratmayı önleme
2-Kurtuluş Savaşında padişahın olumsuz tutumu 
3-M. Kemal’in yeni kurulan devlette saltanat yerine Cumhuriyeti istemesi
** Lozan’a İstanbul hükümeti de çağrılınca M. Kemal Lozan Antlaşması öncesi saltanatla halifeliği ayırarak saltanatı kaldırdı. Son padişah Vahdettin ülkeyi terk edince halife olarak Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi halife oldu.

Not-1 : 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona erdi.
Not-2 : Laikliğin ilk aşaması gerçekleşti.
Not-3 : Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atıldı.
Not-4: İtilaf Devletlerinin ikilik çıkarma oyunları sona erdi.       
Not-5 :Cumhuriyetin ilanı için zemin hazırladı.

Leave a Reply