Reformun Nedenleri Maddeler Halinde

Reformun Nedenleri Maddeler Halinde

• Katolik kilisesi bozuldu. Kilise dini ticaret hâline getirerek özellikle endüljans sayesinde zenginleşti.
• Kilise, dini (aforoz, enterdi gibi yetkiler kullanarak) siyasi güç hâline getirerek halkı sömürdü.
• Rönesans hareketlerinin etkisiyle skolastik düşünce yıkıldı, pozitif düşünce ön plana çıktı.
• Matbaanın kullanılmasıyla dinî eserler bol miktarda basıldı, halk dini kendi diliyle öğrenmeye başladı,
• Krallar, siyasi yetkilerini kiliseyle paylaşmak istemediler.
• Coğrafi keşifler sonucunda elde edilen bilgilerle (Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlaması gibi) Hristiyanlık inançları yeniden sorgulanmaya başlandı.

 

 

Leave a Reply