Prut Savaşı ve Prut Antlaşması

Prut Savaşı ve Prut Antlaşması

Prut  Savaşı Ve Barışı
İstanbul Antlaşmasıyla (1700) Azak Kalesi’nin elden çıkması ve Rusya’nın Azak Denizi’nde donanma yapması Osmanlı Devleti’ni huzursuz etmiştir.
Baltık Denizi vasıtasıyla Avrupa sularına geçmek isteyen Rusya, İsveç’i Paltova Savaşı‘nda mağlup etti. (1709). İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması üzerine Rusya olayı protesto etti ve Osmanlı Devleti’ni barışı bozmakla suçladı. Bunun üzerine Osmanlı – Rus savaşı başladı. (1711).

Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa Rus ordusunu Prut nehri kıyılarında kuşattı ve Rusya barış yapmaya mecbur oldu (1711).
Prut Antlaşması’na göre;
-Azak Kalesi, Osmanlı Devleti’ne geri verildi.
-Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulunduramayacaktı.
-XII. Şarl’ın ülkesine dönmesine engel olunmayacaktı.
-Ruslar, Lehistan iç işlerine karışmayacaktı.

Prut savaşı ve prut anlaşması

Prut savaşı ve prut anlaşması

PRUT Anlaşmasının Önemi: Prut Kutsal ittifaka karşı kazanılan ilk başarıdır. Prut Zaferi, Karlofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti için eski güçlü devrine yeniden dönme umudunu doğurdu. Bu zafer Rusya’nın Karadeniz’e ve Balkanlar’a inme politikasını bir süre de olsa engelledi. Çar I. Petro, ordusunu Prut bataklıklarından kurtarmakla diplomatik bir zafer kazandı. Bu sayede İsveç’e karşı üstünlüğünü devam ettirdi. Prut’tan sonra Rus ordusu yönünü Kafkaslar’a, Azerbaycan’a, İran’a ve Türkistan’a çevirdi

Leave a Reply