Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri Nelerdir ?

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri Nelerdir ?

Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

Alman hayranlığı  ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması

İngiltere,Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği

İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları

Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.

 

Leave a Reply