Orta Asya’dan Yapılan Türk Göçlerinin Nedenleri

Orta Asya'dan Yapılan Türk Göçlerinin Nedenleri

• Orta Asya’daki iklim koşullarının değişmesi yüzünden hayat şartlarının zorlaşması
• Nüfusun artmasına bağlı olarak tarım alanlarının daralması, otlakların azalması
• Hayvan hastalıkları yüzünden hayvancılığın gerilemesi
• Türk boylarının birbirleri arasındaki hâkimiyet mücadeleleri ve mücadeleyi kaybeden boyun bölgeyi terketmesi.
• Dış baskılar (Çin-Moğol baskıları)
• Türklerin yeni yurtlar ele geçirme düşüncesi

Leave a Reply