Orhun Abidelerinin Türk Tarihi Açısından Önemi Nedir ?

Orhun Abidelerinin Türk Tarihi Açısından Önemi Nedir ?
Göktürk kitabelerinin
 Türk edebiyatı açısından önemi konusunun hem tarih Dersi Hemde Türk edebiyatı açısından aynı olduğunu bilmenizi isterim. Orhun abidelerinin önemini kısaca anlatmak ancak ders için bir materyal olarak kullanılacaksa mümkündür. Yoksa Göktürk yazıtları ya da Orhun yazıtları olarak adlandırılan bu kitabeler Birer kitabe olmanın çok ötesinde bir öneme sahiptirler. Bizlerde bu meseleyi akademik çevrelere bırakarak orhun yazıtlarının önemi maddeler halinde vermeye çalışacağız.

Göktürk (Orhun)yazıtlarının türk tarihi açısından önemi kısaca nasıl anlatılır derseniz ? Bununla ilgili bizler 8- 10 adet maddeler halinde aşağıda sıraladık. Bu aynı zamanda orhun yazıtlarının önemi ve özelliklerini de kavramanızı sağlayacaktır. 

SORU: Orhun abidelerinin önemi nedir ?

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi

göktürk yazıtlarının önemi

orhun anıtlarının önemi

1-Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.
2-Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
3-Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
4-Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
5-Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır.
6-Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
7-Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
8-Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname karakterini taşımaktadır.

Leave a Reply