Müsadere Usulü Nedir ? Müsadere Hakkında kısa Bilgi

Müsadere Usulü Nedir ? Müsadere Hakkında kısa Bilgi
Değerli Takipçilerimiz bu yazımızda sizlere Kısaca Müsadere usulünden bahsetmek istiyoruz. Bu Usul ya da kanun Son derece önem arzetmektedir. Zira Önemli bir konudur. Şu sorular akla gelebilir. Müsadere usulü ne zaman getirilmiştir. Müsadere Kanunu ne zaman kaldırılmıştır. Ama öncesinde Müsadere kelimesinin ne manaya geldiğine bakalım ne dersiniz.
Müsadere Kelime Olarak İslam hukukuna göre, halkın mal varlığının bir bölümüne ya da tümüne devlet tarafından el konulması.

İslam devletlerinde, devlet adına çalışırken kazanılan malların kamuya ait sayılması kuralına dayanılarak uygulanan müsadere, 1451’de Fatih Sultan Mehmed döneminde benimsenmiş, ilk defa da 1453’de Candarlı ailesinin malları müsadere edilmiştir. Müsadere usulünün temel amacı, önemli rütbelere yükselen kişilerin, ölümlerinden sorna varislerine birşey bırakamayacaklarını düşünerek dürüst davrankmalarını sağlamaktı.

16.Yüzyılda mal varlığının bir kısmının alınmasını içerirdi. Ölen yada idam edilen vezir ve beylerbeylerinin nakit servetleri, değerli eşyalarıi silahları, hayvanları ve askeri araç gereçleri kamu adına müsadere edilirken, emlak ve akar niteliğindeki mirasnın büyük bir bölümü varislerine bırakılırdı. Önemli bir varlık bırakamadan ölenlerin varislerine devlet tarafından maaş bağlanırdı.

17. yüzyılda Taşra yöneticileri, giderlerini karşılamak ve padişaha büyük hediyeler sunabilmek için yöre zenginlerine müsadere yöntemini uygulamaya başlamışlardı. Bunun için sudan bahaneler gösterilerek zenginler suçlanıp öldürülmüştür. II. Mahmud müsaderenin ancak kamu malı olduğu mahkeme kararıyla saptanan servetlere uygulanması kuralını getirmiş, Tanzimat’ın ilanından sonra bu uygulama kaldırılmıştır.

Müsadere Usulu ilk kez Fatih sultan Mehmet zamanında uygulanmıştır. Müsadere Usulü 2. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

Leave a Reply