Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca

Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca

Osmanlı devletinin imzaladığı en ağır şartları yaşıyan anlaşmalardan ve etkisi günümüzde de süren ve tartışmalar konu olan anlaşmalardan biride Mondros Ateşkes Anlaşmasıdır. Mondros ateşkes anlaşması hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Mondros Ateşkes ablaşması nezaman imzalandı ? Mondros ateşkes anlaşmasını kimler nerede imzaladı ? Mondros ateşkes anlaşmasının maddeleri nelerdir. Mondros ateşkes anlaşmasının önemi nedir ?gibi soruların cevaplarını arayacağız. e-tarih.net olarak biliyoruz ki sizlerde derslerinizde kısa özet bilgilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu sebeple aşağıdaki bilgi sizler için bulunmaz hint kumaşı vazifesi görecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca
Mondros Mütarekesi; 30 Ekim 1918’de Osmanlı adına bahriye nazırı Rauf Orbay ile; İtilaf devletleri adına İngiliz amirali Caltrop arasında Limni Adasının Mondros Limanında Agamemnon Zırhlısında imzalanmıştır. 

Nedenleri:
– Wilson İlkeleri’ne güvenilmesi.
– Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi.
– Ahmet İzzet Paşa Kabinesi İtilaf Devletleri’nden ateşkes yapılmasını istemiştir.
– Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması
– Güney cephelerinin çökmesi
– Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk etmesi sonucunda başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.

a) Osmanlı Devleti’nin Egemenliğini Kısıtlayan Hükümler:
– Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
– İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
– Vilâyât-ı Sitte’de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
– Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek.

b) Askeri Hükümler:
– Güvenliği sağlayacak askerden fazlası terhis edilecek.
– İtilaf Devletleri ve Ermeni esirleri serbest bırakılacak.
– Türk askerleri İtilaf Devletleri’nin kontrolünde kalacak.
– Hicaz, Yemen, Suriye, Irak ve Trablusgarp’taki Türk subay ve askerler en yakın İtilaf devletine teslim edilecek.

c) Ekonomik Hükümler:
– Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
– Tüm demiryolları ve donanma gücü İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak, gemiler limanlarda tutuklu kalacak.
– Silah, cephane ve orduya ait tüm mallar İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
– Yer altı ve yerüstü zenginlik kaynakları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
– Ülkenin ihtiyaç fazlası kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarıya satılmayacak.

Mondros Antlaşması’nın Sonuçları:
– Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
– İttihat ve Terakki Partisi, adını Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir.
– Ermeniler korumaya alınmış ve doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır (24.madde).
– Antlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmıştır.
– İlk olarak İngilizler Musul’u işgal etmiştir (3 Kasım 1918). Ardından Urfa, Antep ve Maraş’a girmişlerdir.
– İtilaf Devletleri’nin donanmaları İstanbul önlerine gelmiştir.turkeyarena.net (13 kasım 1918).
– İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.
– Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur.
– M.Kemal Suriye-Filistin Cephesi’nde iken, yabancı işgaline açık bırakan maddelere tepki göstermiştir.
– İstanbul Hükümeti, Yıldırım Orduları Grubu’nu ve VII.Ordu Karargâhı’nı kaldırmış, M.Kemal’i Harbiye Nezareti’ne almıştır.

Aşağıya mondros Ateşkes anlaşması ile ilgili birde ders videosu ekliyorum.

Not: İngiltere, Mondros’tan sonra işgal ettiği Urfa, Antep ve Maraş’ı Paris Barış Konferansı’nda, Fransa’ya bırakmıştır.

Mondros Mütarekesinin Önemi:
1-Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine teslim olmuştur.
2-Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
3-Gizli antlaşmaların uygulama safhası başlamıştır.
4-Milli cemiyetler kurulmuştur.
5-Mütarekeyi imzalayan Rauf Orbay gözden düşmüştür.

agamemnon-zirhlisi

Leave a Reply