Mısır Seferinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ?

Mısır Seferinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ?
Mısır Seferi hakkında bilgi vereceğimiz bu makalemizde sizlere temelde iki sorunun cevabını vereceğiz. Bu sorular şunlardır. Mısır seferinin Nedenleri nelerdir ? Mısır seferinin Sonuçları nelerdir. Tabi ki bu sorular tarih dersi ile alakalıdır. KPSS tarih açısından da bu ders notları bulunmaz hint kumaşıdır.
Mısır seferi deyince aklımıza Ridaniye ve Mercidabık savaşları gelmektedir. Ridaniye ve Mercidabık savaşları mısır seferinin içerisinde yer almıştır. Tabiki Bu seferlerin yavuz Sultan Selim zamanında olduğunu da söyleyelim bu arada.


Mısır Seferi’nin Nedenleri
• Türk – İslam dünyasının siyasi lideri olma müca­delesi
• Fatih‘ten beri süregelen Hicaz su yollan meselesi
• Osmanlı ilerleyişini durdurmak için Memlükler’le Şah İsmail arasında ittifak yapılması
• Yavuz Sultan Selim‘in Baharat Yolu’nu ele geçirerek devleti ekonomik yönden güçlendirmek is­temesi
• Bu nedenlerle sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Memlûk Ordusu ile Mercidabık Savaşı‘nı (1516) yaptı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı.Bu savaşla;
• Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı.
• Bir yıl sonra Yavuz Sultan Selim orduları ile Sina Çölü’nü geçerek Mısır’a girdi. Memlûk ordusu ile yapılan Ridaniye Savaşı‘nı (1517) kazandı. Kahire’ye girerek Memlûk Devleti’ne son verdi.

Mısır Seferi’nin Sonuçları
• Memlûk Devleti sona erdi. Böylece Türk – İslam dünyasının liderliği Osmanlılara geçti.
• Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı sınırları Kuzey Afrika’ya kadar ulaştı.
• Halifelik kurumu Osmanlılara geçti.
• Hicaz Emirliği Osmanlılara bağlandı.
• Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti.
• Venedikliler Kıbrıs için Memlüklar’e ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başladılar.
UYARI: Bu sırada Portekizlilerin Ümit Burnunu keşfederek Hindistan yolunu bulmaları üzerine Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan istediği sonucu elde edemedi

Leave a Reply