Miryokefalon Savaşı Hakkında Bilgi

Miryokefalon Savaşının Nedenleri
1-2.Kılıç Arslan’ın Anadolu’da birliği sağlaması ve güçlenmesi
2-Türkmenlerin Bizans topraklarına sürekli saldırması.
3- Bizans’ın Türkiye Selçuklularından Danişmentlilere ait bazı kale ve şehirleri istemesi.
4- Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkararak Anadolu’ya tamamen hakim olmak istemesi.
Savaş: Bizans;Frank,Macar,Sırp ve Peçeneklerden oluşan ücretli askerleriyle Denizli’den Konya üzerine yürüyüşe geçti.
Denizli yakınlarındaki Miryokefalon  (Kumdanlı) vadisinde yapılan savaşta 2.Kılıç Arslan Bizans İmparatoru Manuel’i yendi (1176).

Miryokefalon Savaşının Sonuçları
1.  Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı ve Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.
2. Bizans’ın son saldırısıdır,Türklerin son savunmasıdır(Bu savaştan sonra Türkler taarruza,Bizans ise savunmaya geçti.)
3.  Türk-İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.
4.  Haçlı seferleri ile Bizans’ın eline geçen Anadolu’daki siyasi üstünlük tekrar Selçukluların eline geçti.
5.  Bizanslılar ve Batılılar, Anadolu’ya (bilgi yelpazesi.net) “TÜRKİYE” demeye başladılar.AÇIKLAMA:Taraflar arasında anlaşma yapıldı ve imparator savaş tazminatı ödedi.
6.  İmparatorun çağrısı ile 3.Haçlı Seferi yapılmıştır.
NOT: Malazgirt vatan kazandıran,Miryokefalon ise vatan kurtaran savaştır.
çankaya escort

kızılay escort

ankara escort

 

Miryokefalon Savaşının Önemi
– II.Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Anadolu’da siyasi birliği kurma ve ve genişleme siyasetine devam etmiştir. Bu amaçla Malatya’yı alarak Danişmentoğullarına son vermiştir . (1178)
– Bu zafer sonucunda, Manuel idaresindeki Bizans’ın o zamana kadar uygulanan atılgan bir stratejiyi geride bırakmak zorunda kalmıştır. Gelecekte Selçuklular karşısında Bizans ordusu sadece sınırları savunan bir güç olmuştu. Böylece bölgede siyasî ve askerî insiyatif Anadolu Selçuklu Devletine geçmiştir.
– Avrupalı tarihçiler bundan sonra Anadoluya Türkiye demeye başlamıştır.
– Anadoluda Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük tekrar Türklere geçmiştir

Leave a Reply