Merkantilizm Özellikleri Nelerdir

Merkantilizm Özellikleri Nelerdir.
Değerli takipçilerimiz aşağıda sizlere Merkantilizm Özellikleri Nelerdir ? adlı makalemizi ve cevabını bulabilirsiniz. Bu arada tabi diğer cevaplara da bakabilirsiniz.

Merkantilizm Özellikleri Nelerdir. 1-Devletin ekonomiye aktif olarak müdahale etmesi gerektiğini ileri süren bir doktirindir. Buna göre devlet, dış ticaret fazlası vermeyi sağlayacak politikalarla ekonomiye müdahale etmelidir. Örneğin gümrük tarifeleri, kotalar gibi yollara başvurmalıdır.
2-Merkantilistler dış ticarete önem verdiler. Dış ticaretlerini geliştirecek politikalar uyguladılar. Bunun nedeni, dış ticaretin en çok para (altın ve gümüş) getiren alan olarak görülmesiydi.

3-Ülkelerin zenginliği dış ticaret fazlası vermesine bağlıdır. Buna göre dış ticaret, ihracat ithalattan, üretim tüketimden büyük olmalıdır.
4-Merkantilist devletin en büyük kaygısı, ödemeler dengesi açığı vermektir.
5-Mal satmanın (ihracatın), mal almaktan (ithalattan) iyi olduğunu düşünüyorlardı. Bu yolla, satış karşılığında altın ve gümüş sağlanıyordu.
6-Dış ticaret fazlası vermek için mamul mal ithalatını yasaklamışlardır.

7-Merkantilizmde servet değerli madenlerin bolluğu ile ölçülür. Dolayısıyla monetar bir doktirindir ve amaç para miktarını arttırmaktır.
8-Nüfus artışını teşvik etmişlerdir. Çünkü emek arzının arttırılması suretiyle ücretleri düşürerek sanayi üretimi ve ihracatı arttırmayı amaçlamışlardır.
9-Deniz ticareti ve taşımacılığı geliştirilmelidir.
10-Deniz aşırı yerlerde mülkler edinilmelidir.
11-Daha büyük kamu harcamalarının, daha çok istihdam ve daha çok gelir anlamına geldiği düşünüldüğünden, kamunun yatırım yapması taraftarıdırlar. Kamunun yatırımları artığında özel servetler de büyüyecektir.

Leave a Reply