Meiji Restorasyonu Hakkında Bilgi

Meiji Restorasyonu Hakkında Bilgi (1868-1912)
– Japonya’da “Meiji Dönemi”, 1867’de imparator olan Mutsuhito’nun 45 yıllık saltanat dönemine verilen özel bir isimdir.
– Bu dönemde Mutsuhito, babasından farklı olarak Japonya’nın sömürge altında kalmaması için birçok alanda Batı’ya açılmasının ve köklü düzenlemelerin yapılmasının gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle Mutsuhito dönemine “Aydın Hükûmet Çağı” anlamına gelen Meiji Dönemi denmiştir.
– 23 Ekim 1868’den 30 Temmuz 1912’ye kadar süren bu dönemde Japonya çağdaşlaşmış ve dünyada güçlü bir statüye yükselmiştir. Meiji, 1868’de beş maddelik bir bildiri yayınlayarak; feodal toprak düzeninin kaldırılması, yeni bir okul sisteminin kurulması, hükûmette kabine sisteminin benimsenmesi, Meiji Anayasası’nın yürürlüğe konması, bir parlamento oluşturulması gibi köklü yenilikleri gerçekleştireceğini ilan etmiştir.
– Ancak bu reformlar önce halk ve aristokrat savaşçı bir sınıf oluşturan Samurailer tarafından tepkiyle karşılanmış, fakat hükûmetin kararlı tutumunun sonucunda reformlar hayata geçirilmiştir.

Meiji Restorasyonu kapsamında;
– 1870’te ilk demiryolu yapımına başlanmış iken, 1890’da demiryollarının uzunluğu 7200 kilometreye ulaşmıştır.
– 1871’de “Daymiyo” denen derebeylik sistemine son verilerek ülke çağdaş bir şekilde idarî bakımdan organize edilmiştir.
– 1871’de ilk gazete yayınlanmıştır.
– 1872’de çıkarılan bir kanunla ilköğretim zorunlu olmuştur.
– 1873’te mecburî askerlik sistemi kabul edilmiştir.
– 1868-1898 arasındaki otuz yıllık devrede 2190 fabrika yapılmıştır.
– 1889’da Almanya devlet yapısı ve Fransa Anayasası’na göre uyarlanmış yeni anayasa ilan edilmiştir.
– Kast düzeni kaldırılmış, toprak ve vergi düzeltimi gerçekleştirilmiştir.
– Millet Meclisi, Siyasal partiler ve Danışmanlar Kurulu oluşturulmuştur.
– Şintoculuk dini yaygınlaştırılmaya, Budacılık bastırılmaya çalışılmıştır.
– Takvim değiştirilmiş, başkent Tokyo’ya taşınmıştır.
– Giyinme şekli Batı tipine göre düzenlenmiştir.
– Avrupa’dakine benzer bir bankacılık sistemi getirilmiştir.
– Çağdaş ve düzenli bir ordu kurulmuş, subaylar eğitim için Batılı ordu ve donanma akademilerine gönderilmiştir.
– Gerçekleştirilen bu reformlarla kısa sürede gelişen Japonya, XIX. yüzyılın sonlarında güçlü bir devlet hâline gelmiştir. Sanayileşen, fakat hammadde açısından fakir olan Japonya Asya kıtasına ulaşmak için yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştır.
– Japonya, Çin yönetimindeki Kore’yi ele geçirmek isteyince 1894-1895 Savaşı patlak vermiş, yapılan savaşta Japonya galip gelmiştir. Ancak Batı’nın ve Rusya’nın tepkisi nedeniyle elde ettiği toprakları Çin’e geri vermiştir.
– Öte yandan Çin toprakları nedeniyle Rusya ile Japonya arasında 1904-1905 Savaşı çıkmıştır. Rusya bu savaşta mağlup olmuş, Japonya bir süre sonra Kore’yi topraklarına katarken Rusya ve Çine karşı elde ettiği başarılarla Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştır.

Leave a Reply