Lidyalılar Hakkında Kısaca Bilgi – Maddeler Halinde – Özet

Lidyalılar Hakkında Kısaca Bilgi – Maddeler Halinde – Özet
-Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır.
-Frigyalıların egemenliğini kabul eden Lidyalılar, Frigyalıların Kimmerler tarafından yıkılmasından sonra M.Ö. 687 tarihinde bağımsız bir devlet kurmayı başardılar.
-Lidya Devleti’nin başkenti Sardes’tir. İlk kralları ise Giges’tir.
-Lidyalılar M.Ö. 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.
-Ticarete oldukça önem veren Lidyalılar, Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Bu yol doğu-batı ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuştur .
-Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak için M.Ö. 700 yılında parayı icat etmişlerdir. Bunun sonucunda ticarette o döneme kadar kullanılan değiş-tokuş usulü ortadan kaldırılmıştır.
-Lidyalıların ordusu ücretli askerlerden oluşmaktaydı. Bu durum Lidyalıların savaşlarda başarılı olmasını engellemiştir.
-Lidyalılar; Zeus, Apollo, Artemis ve Kibele gibi Yunan tanrılarına tapmışlardır.

lidyalılar

lidyalılar

Leave a Reply