KPSS Tarihi Hangi Konular Ağırlıklı?

KPSS Tarihi Hangi Konular Ağırlıklı?

Tarih genişliği ile dikkat çeken dersler arasında karşımıza çıkıyor. Her ayrıntının bahsedildiği kitaplardan ziyade soru çıkma olasılığı yüksek olan bölümlere ağırlık verilmesi sizler için daha faydalı olacaktır. Bu nedenle bu makalemizde KPSS tarih sorularının hangi konularda ağırlık verildiğine değineceğiz. 2016 yılında KPSS tarih sorularında ağırlık verilecek olan konuların geçmiş yıllardaki ile aynı yerlerden dağılım göstereceği düşünülmektedir. Uzun süren eğitim hayatından sonra hayallerine bir adım kala girecekleri sınavın KPSS olması iyi bir hazırlık sürecinden geçilmesinin gerekli olduğunun en açık göstergesidir. KPSS sınavında tarih sorularının dağılımına bakıldığında Atatürk İlke ve İnkılapların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Sınavda toplam 30 sorudan yaklaşık yüzde 40’i Atatürk İlke ve İnkılaplarında gelmektedir.  Bu da 24 soruya tekabül edecektir. KPSS sınavında tarih alanında ağırlık vereceğiniz konu Atatürk ilke ve inkılaplar olmalıdır. Soru sayısının fazla olması ve konu geneline bakıldığında bilgi kalabalığın az olması işinizi bir nevi kolaylaştıracaktır. 2. Selim zamanında başlayan inkılaplar yüzde kırklık bölüm içinde soru oranın yüzde beşi olarak karşımıza çıkıyor.

Ardından Ulusal Kuruluş Savaşına ait sorulan yüzde kırklık bölümün yüzde onunu kapsadığını görüyoruz. Sınav içinde soru ağırlığı en fazla olan Atatürk İlke ve İnkılapları bölümüne adayların son derece itinalı çalışmaları tavsiye edilmektedir. Atatürk dönemine gelindiğinde iç olaylar ve dış politika konusu ise yaklaşık yüzde onluk bölüm karşımıza çıkıyor. Bu oran soru sayıların geneline bakıldığın Atatürk dönemi iç ve dış olayların toplamda 6 soru getireceğini görmekteyiz. Diğer konulara bakıldığında Türk Kültür ve Medeniyetleri bölümünden toplamda altı soru gelecek ve toplam soru sayısının yüzde onunu teşkil edecektir. Selçuklular ve önceki dönemler ve Osmanlı Dönemi içinde üçer tane olmak üzere toplamda altı soru gelecektir. KPSS sınavında öğrencilerin en çok zorlandığı konuları ise Türk İslam Tarihi oluşturuyor. Yarıca Osmanlı kültürü uygarlıklarının da genel olarak zorlanılan konuların içinde karşımıza çıkıyor. KPSS tarih dersi adına soru ağırlığı fazla olan bölümlere ağırlık verdiğinizde konuların çalışılması sırasında gerekse sınavda tarih bölümde zorluk çekmeyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Konu genişliği ile sizleri korkutan tarih, sizlere vereceğimiz öneriler doğrultusunda son derece basitleşecek.

Leave a Reply