Kerbela Olayı Hakkında Kısa Özet

Kerbela Olayı Hakkında Kısa Özet
Muaviye’nin ölümünden sonra Yezid halife oldu. Medine’de yaşayan Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin, Yezid’in halifeliğini kabul etmedi ve ailesiyle birlikte Mekke’ye geçti. Hz. Hüseyin’in Yezid’in halifeliğini kabul etmediğini duyan Kûfe halkı, Hz. Hüseyin’e mektup yazarak onu Kûfe’ye çağırdılar. Eğer Kûfe’ye gelirse ona tabi olup halifeliğini kabul edeceklerini söylediler.
Bunun üzerine Hz. Hüseyin durumu gözleriyle görmesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil’i Kûfe’ye gönderdi. Kendisi de bir süre sonra Kûfe’ye doğru yola çıktı. Bu sırada Yezid’e bağlı olan Kûfe Valisi Ubeydullah bin Ziyad, şehirdeki başta Müslim bin Akil olmak üzere bazı Hz. Hüseyin taraftarlarını idam etti.
Ailesi ve yakın akrabalarıyla Mekke’den yola çıkan Hz. Hüseyin’i engellemek için pek çok kişi ricacı olsa da o, yolundan dönmedi. Kûfe valisinin gönderdiği ordu Hz. Hüseyin ve onun etrafındakileri Bağdat’ın 100 km güneyinde yer alan Kerbela’ya kadar takip etti ve burada 10 Ekim 680’de Hz. Hüseyin ve adamlarının üzerine saldırıya geçti. Başta Hz. Hüseyin olmak üzere Hz. Muhammed’in pek çok akrabası burada şehit edildi.
Sağ kurtulanlar da Şam’a halife Yezid’e gönderildi. Bu acı olay, Müslümanları çok üzmüş günümüze kadar süren mezhep ayrılıklarında önemli bir milat olmuştur (Aycan, 2011, s.27-30’dan düzenlenmiştir).

Leave a Reply