Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

• Barbar saldırılarına karşı koyamayan Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu barbar saldırıları sonucu yıkıldı (476).
• Avrupa’nın siyasi haritası ve etnik yapısı değişti. Günümüz Avrupa’sının temelleri atıldı (Alan, Vandal ve Vizigotlar İspanya; Angıl ve Saksonlar İngiltere, Germenler ise Almanya’nın temellerini oluşturdular.).
• Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Avrupa’da feodalite (derebeylik) ortaya çıktı.
• Hristiyanlık barbar kavimler arasında yayıldı. Bu durum Katolik kilisenin önem kazanmasına ve kilisenin dinî öğretilerine dayanan skolastik düşüncenin ortaya çıkmasına neden oldu.
• Kavimler Göçü tarihçiler tarafından İlk Çağ’ı bitiren Orta Çağ’ı başlatan olay olarak kabul edildi.
• Türk kültürü Avrupa’da yayıldı (Avrupalılar, Türklerden savaş teknikleri yanında pantolon, ceket gibi giysileri öğrendiler.).
• Avrupa’da, Hun Devleti kuruldu. Avrupa Hunlarının etkisiyle bu kıtada edebiyat (destanlar vs.) ve müzik alanlarında canlanma yaşandı.

Leave a Reply