Kast Sistemi Hakkında Bilgi ?

Kast Sistemi Hakkında Bilgi ?

KAST SİSTEMİ

Hindistan’da uygulanan kast sistemi; mesleklere göre ayrılan, aynı geleneklere bağlı ve çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir. Rahipler (brahman), kastın en üst tabakasında yer alırlar. “Kşatriyalar”, asker ve asillerden; “vaysiyalar”, tüccarlar ve çiftçilerden; “südralar” ise işçiler ve zanaatkârlardan oluşur. “Paryalar” kastın dışında kalan kölelerdir.

Kast sisteminin özellikleri şunlardır:

• Kast üyeleri kendi adlarıyla birlikte ait oldukları kastın adını kullanırlar.

• Kast üyeleri sadece kendi kastından olanlarla evlenebilirler.

• Hinduların sofralarında aşağı kasttan olan kişiler yemek yiyemezler.

• Kasta uymayanlara, kasttan çıkarılma cezası verilir.

• Kasta doğumla girildiği için kastın kesinlikle kapalı olması gerekir. Başka bir kasta geçilmesi mümkün değildir

Leave a Reply