Kars Antlaşmasının Önemi Nedir ?

Kars Antlaşmasının Önemi Nedir (20 EKİM 1921)
-Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılmıştır.
-Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazanmıştır.
-Ankara Antlaşmasının Önemi (20 EKİM 1921)
-Hatay dışında Suriye sınırı çizildi. 
-Fransa yani bir itilaf devleti yeni Türk Devleti’ni TBMM’yi resmen tanıdı. 
-Fransızlar Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldular. 

Leave a Reply