Karlofça Anlaşmasının Önemi Nedir ?

Osmanlı Devleti için son derece önem arz eden Karlofça anlaşması hakkında bilgiler vereceğiz. Karlofça anlaşması hakkında vereceğimiz bilgiler kısa ve özet olarak verilecektir.
KARLOFÇA ANLAŞMASININ ÖNEMİ
a)Karlofça Osmanlının toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
b)Bu antlasma ile Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki egemenliği sona ermistir.
c)Osmanlı Devleti “Gerileme dönemi”ne girmistir.
d)Ayrıca İstanbul antlasmasında Rusların Azak kalesini almaları onların Karadeniz’e inmelerini sağlamıstır.
e) Osmanlı devleti bu anlaşmadan sonra kaybettiği toprakları geri alma politikasını benimsemiştir.

Karlofça Anlaşmasını imzalayan devletler : Avusturya, Lehistan, Venedik ve Osmanlı Devleti arasında imzalandı.

Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti için pek çok bakımdan yeni bir dönemi ifade ediyordu. Osmanlı Devleti ilk kez müzakere ederek bir antlaşma imzaladı. Daha önce barış koşullarını dikte ettiren Osmanlı Devleti masa başı diplomasisi ile tanıştı. Bu barış antlaşmasının imzalanması her şeyden önce Osmanlı Devleti’nin saldırıdan savunmaya geçmesini simgelemekteydi. Bu anlaşma ile kabul edilen toprak kayıpları büyük boyutlardaydı ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan çekilmesinin sadece bir başlangıcıydı.
Karlofça Antlaşması’ndan sonra devlet idaresinde bürokratik unsurlar, askerî unsurlara göre daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Reis’ül küttab (dışişlerinden sorumlu divan üyesi) Mehmet Rami Efendi’nin hemen Karlofça’dan sonra sadrazamlığa getirilmesi bunun göstergesiydi.
Bundan sonra birçok reis’ül küttab sadrazamlığa yükseldi. Yine bu dönem, Osmanlı Devleti’nin izlediği dış politikanın yeniden şekillenmesinde ve konjonktürel ittifaklar kurmasında da etkili oldu.

karlofça Anlaşması

karlofça Anlaşması

Konjonktürel İttifak
Bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda
gözeterek kurduğu dostluk ilişkilerine “konjonktürel ittifak” denir.

Leave a Reply