İyonlar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde ?

İyonlar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

– Önemli İyon şehir devletleri Milet, Efes, Foça ve Smyrna’dır.

– Her biri bağımsız bir devlet olan İyon şehirleri, önceleri krallık, M.Ö 500 yıllarından itibaren asillerin kurduğu oligarşik hükümetler, sonra da demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

Not: İyonya’nın şehir devletleri tarafından yönetilmesi siyasi birliğin kurulmasını engellemiştir. Bu durum İyonya’nın siyasal alanda etkili olmasını zorlaştırmıştır.

– Lidyalılar, İyonyalıların Anadolu ve Ön Asya ile ticaret yapmalarını engellemişlerdir. Bunun bir sonucu olarak İyonyalılar deniz ticaretine önem vermişler ve koloniler kurmuşlardır.

Not: İyonyalılar kolonilerini kendilerine yurt edinmişler ve orayı vatan olarak görmüşlerdir.

İyonyalıların Koloniler Kurmasının Sebepleri;

Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması
Üretim fazlası mallar için pazar bulunması
Askeri gücün artırılmak istenmesi
Diğer devletlere askeri, siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur.

Not: Kolonicilik alanında Fenikeliler, İyonyalılar, Yunanlılar ve Asurlular ön plana çıkmışlardır.

– Anadolu’da bilimsel faaliyetler İyonya’da en yüksek noktasına ulaşmıştır.

İyonya’da Bilim ve Sanatın Gelişmesinin Sebepleri;

Denizcilikle uğraşan İyon şehirlerinin zenginleşmesi
Uygarlıkların kesişme noktasında olması
Bilimle uğraşanların zenginler tarafından desteklenmesi
Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında bulunması
Düşünce özgürlüğünün gelişmesi
etkili olmuştur.

– Özgür düşüncenin varlığı felsefenin ve bilimin gelişmesini sağlamıştır.

Leave a Reply