İstiklal Mahkemeleri hakkında Kısa Bilgi

İstiklal Mahkemeleri hakkında Kısa Bilgi
İstiklal Mahkemeleri hakkında Kısa Bilgi  verecek olursak şöyle bir paragra bilgi yeterli olacaktır sanırım. 18 Eylül 1920 tarihinde TBMM’nin kabul ettiği bir yasayla kurulan olağanüstü yargı organıdır. Vatana ihanet suçları ile asker kaçaklarını yargılamak üzere kurulan bu mahkemeler TBMM adına yargılama yapmaktaydılar, bu nedenle kararları kesindi. Üyeleri TBMM’den seçilen bu mahkemeler, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ardından; Şeyh Said Ayaklanması, Atatürk’e Süikast Girişimi ve Menemen Olayı’nda tekrar tekrar görev yapmıştır. İstiklal Mahkemelerinin Dayandığı Kanun ise Hıyanet-i Vataniye Kanunudur.

Leave a Reply