İstanbulun Fethi Hakkında Herşey

İstanbulun Fethi ve Fatih Dönemi Ders Notu
İstanbul’un Fethinin Sebepleri
-Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması,
-Bizans’ın Osmanlı’ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi,
-Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması
-İstanbul’un boğaza hâkim bir konumda olması ve bu yüzden Karadeniz Akdeniz suyolunun anahtarı konumunda olması.
-Hz. Peygamberin övgüsüne kavuşabilmek.

Osmanlıların Fetih İçin Yaptığı Hazırlıklar
-Bizans’a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen) yaptırdı.
-Bizans’a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.
-Surlara karşılık, şâhi adı verilen büyük toplar döktürdü.
-Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç’e soktu.
-İstanbul, 53 günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453’te fethedildi.
-İstanbul’un Fethini Kolaylaştıran Nedenler
-Bizans ordu ve donanmasının zayıf oluşu,
-Kuşatma sırasında Avrupa’dan yardım alamaması.
Not:Bizans kuşatma sırasında sadece Venedik ve Cenevizlilerden yardım alabilmiştir.
Cenevizliler kuşatma sırasında ticari kaygılarından dolayı hem Osmanlılara, hem de Bizans’a yardım etmişlerdir.

İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI
İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları
-Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.
-Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.
-Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır.
-İstanbul’dan kaçan Bizanslı bilim adamları Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.
-Feodalite (derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.
İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Bakımından Sonuçları
-Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir.
-Başkent Edirne’den İstanbul’a taşınmıştır.
-Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı’nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaşmıştır.
-Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır.
-Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılara geçmiştir.
-Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.

7 Comments

Leave a Reply