İskitler (Sakalar) Hakkında Bilgi

İskitler (Sakalar) Hakkında Bilgi

MÖ VIII. ve MÖ III. yüzyıllar arasında Avrupa’nın doğusu ile Orta Asya’da, Tanrı Dağları ve Fergana vadisini içine alan bölgede kurulmuş olan en önemli uygarlıklardan biri de iskit (Saka) uygarlığıdır. iskitler savaşçı bir topluluk olarak dikkati çeker. iskit-Pers mücadeleleri, İskitlerin Alp Er Tunga, Perslerin fiehname destanlarına konu oldu.

iskitler-hakkında-bilgi

iskitlerde tek tanrı anlayışı vardı. Gök Tanrı dinine inanırlar, ölümden sonra yaşamın olduğunu kabul ederlerdi. Bu yüzden “kurgan” adı verilen iki küçük oda şeklindeki mezarlara ölü ile birlikte ölünün değerli eşyalarını da gömerlerdi. Kurganlardan elde edilen buluntular İskitlerin altın ve gümüş işçiliğinde usta olduklarını kanıtlamaktadır. Bozkır hayvan üslubunu yansıtan bu eşyalarda at, kuş ve geyik motiferini ağırlıklı olarak kullandılar.

iskitlerin ekonomileri hayvancılık üzerine kuruluydu. Konargöçer bir yaşamı benimsedikleri için evleri arabalar üzerine yapılmaktadır. Ev şeklinde yapılan bu arabaların dört tarafı ve üzeri keçe ile kaplıdır. Arabalar soğuğa karşı korunaklıdır. Geleneklerine çok bağlı olduklarından yabancı geleneklere tamamen kapalıdırlar. iskitlerin genç kadınları da ata biner, ok atar ve at üstünde kargı savururlardı.

 

Alp Er Tunga Ağıtı

Alp Er Tunga öldü mü?

Kötü dünya kaldı mı?

Felek öcünü aldı mı?

Şimdi yürek yırtılır.

Dünyanın geleneği budur,

Bundan başka sebepler de var,

Felek niyet edip ok atarsa,

Dağlar başı bile kertilir.

Beyler atlarını yordular,

Kaygı onları zayıflattı,

Bet ve benizleri sarardı,

Safran sürülmüş gibi.

Erkek kurt gibi uluyorlar,

Yaka yırtıp çığlık atıyorlar,

Çığlık atıp feryat ediyorlar,

Ağlayıp gözleri kapanıyor.

Kalbimin içi yanıdı,

Kapanan yarayı açtı,

Geçmiş zamanı aradım,

Geçen günler aranıyor.

Leave a Reply