İskan Politikası nedir?

İskan Politikası nedir?

İskan, tek bir kavram olarak  "beşeri yerleşim" anlamına gelmektedir. Osmanlı devletinde  bir dönem uygulamaya konulmuş bir politikadır. Buna Göre bakanlarda fethedile yerelere Anadoludan İnsanlar götürülmüştür.

 

Osmanlıların Rumeli'de uyguladıkları iskân politikasının temel amaçları nelerdir?

a) Ele geçirilen yerleri en kısa zamanda Türkleştirmek, 

b) Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.     
 

Leave a Reply