İnkılap Tarihi Dersi Testleri

İnkılap Tarihi Dersi Testleri

12. Sınıf İnkılap Tarihi dersleri ile alakalı konu tarama ve Ünite değerlendirme testlerini sizler için ekliyoruz. İnkılap Tarihi çok önemli bir ders olduğu için bu sayfamızı sık sık ziyaret edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi 12. Sınıf İnkılap Tarihi 8 Üniteden oluşmaktadır. Bun Ünitelerin adlarını ve kapsadığı konuları burada sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Ünitelerin adlarını bir yazalım.
1. Ünite : 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Testleri
2. Ünite : Milli Mücadele Ünitesi Testleri
3. Ünite : Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Testleri
4. Ünite : İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya Testleri
5. Ünite : İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya Testleri
6. Ünite : İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Testleri
7. Ünite : Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Testleri
8. Ünite : 21.Yüzyıl eşiğinde Türkiye ve Dünya Testleri
Tüm bu Ünitelere ait ders için de ders dışı etkinliklerde kullanabileceğiniz Konu tarama testlerini İsterseniz İnkılap Tarihi Yazılı sorularını hazırlarken de kullanabilirsiniz.

 


20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

►1918’e kadar Mustafa Kemal’in hayatını,
► XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin genel durumunu,
► I. Dünya Savaşı’na neden olan gelişmeleri,
► I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri,
► Mondros Ateşkes Anlasması ve Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgalini,
► I. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin rolünü,
► Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin çıkar çatışmalarını,
► I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarını öğreneceksiniz

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1 -Konu Tarama Testi
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2 Konu Tarama Testi


Milli Mücadele Ünitesi

► Türk milletinin işgallere karşı tepkisini ve örgütlenme çabalarını,
► Kurulan yararlı ve zararlı cemiyetleri,
► Düzenlenen kongreleri,
► Millî Mücadele’de öne çıkan kişileri,
► Misak-ı Millî’yi,
► BMM’nin açılmasını ve yeni bir devletin kuruluşunu,
► Millî Mücadele’deki cepheleri ve antlaşmaları,
► Lozan Barış Antlaşması’nı öğreneceksiniz.

Millî Mücadele – 1-Konu Tarama Testi
Millî Mücadele – 2-Konu Tarama Testi
Millî Mücadele – 3-Konu Tarama Testi
Millî Mücadele – 4-Konu- Tarama Testi


Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

►Türk inkılabının ne anlama geldiğini,
► Atatürk ilkelerini,
► Siyasi alanda yapılan inkılapları,
► Hukuk alanındaki yenilikleri,
► Eğitim ve kültür alanındaki inkılapları,
► Toplumsal alanda yapılan inkılapları,
► Ekonomi alanındaki gelişmeleri,
► Sağlık alanındaki gelişmeleri öğreneceksiniz.

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1- Konu Tarama Testi
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2- Konu Tarama Testi
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3- Konu Tarama Testi
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4- Konu Tarama Testi
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5- Konu Tarama Testi


İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya

► Çok partili hayata geçiş denemeleri,
► Cumhuriyet’in ilk yıllarında rejime karşı tepkiler,
► I. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin dış ülkelerle kurulan ilişkileri,
► Atatürk Dönemi dış politika gelişmeleri,
► Atatürk’ün ölümü sonrası Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri öğreneceksiniz.

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2

 


İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

► II. Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sebeplerini,
► II. Dünya Savaşı’nın askerî ve siyasi gelişmelerini,
► Türkiye’de II. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan iç ve dış gelişmeleri,
► II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada yeni bir düzen kurma rekabetini,
► İsrail Devleti’nin kuruluşunu ve günümüzde yaşanan olaylardaki etkilerini öğreneceksiniz.

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 3
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi  4


İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

► Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçiş sürecini,
► Doğu Bloku’nun kurulmasını ve Doğu Bloku teşkilatlarını,
► Batı Bloku’nun kuruluşunu,
► ABD’nin çevreleme politikasını,
► Türkiye-SSCB ilişkilerini,
► Türkiye’nin Batı ile yakınlaşma sürecini,
► Demokrat Partinin kuruluşunu ve Demokrat Parti iktidarında yaşanan gelişmeleri,
► Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeleri öğreneceksiniz.

II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 2
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 3
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi  4


Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

► 1960 sonrası Doğu ve Batı blokları arasındaki siyasi rekabeti,
► Arap-İsrail Savaşlarını,
► Irak-İran Savaşını,
► Kıbrıs Sorununun ortaya çıkmasını ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı,
► Türk-Yunan ilişkilerinde sorun yaratan konuları,
► ASALA terör örgütünün yıkıcı faaliyetlerini,
► 1960 askerî darbesi, 1971 askerî muhtırası ve 1980 askerî darbesini,
► 1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları,
► 1960 sonrası yaşanan iç ve dış göçlerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini,
► 1960 sonrası ekonomide yaşanan gelişmeleri,
► 1960 sonrası iletişim ve ulaşımdaki gelişmeleri öğreneceksiniz.

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 1
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 2

21.Yüzyıl eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. Sınıf İnkılap Tarihi -21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya- Konu Tarama Testi 1

Leave a Reply