İnkılap Tarihi Ders Notları

İnkılap Tarihi Ders Notları- İnkılap Tarihi Konu Özetleri

Gerek KPSS inkılap Tarihi için Gerekse YKS‘deki AYT ve TYT için kullanılmak üzere  ama özellikle Liselerde okutulan 12. sınıf İnkılap tarihi dersinde bir özet olmak üzere oluşturulan ders notlarını aşağıya ekleyeceğiz. İnkılap Tarihi Ders Notlarını Ünite Ünite ayırarak ekleyeceğiz ki hem kullanımı kolay olsun hem de istediğiniz bilgiye ulaşmak için zaman kaybetmeyin. Aynı zamanda Her Ünitede neler anlatıldığı ve neler öğrenileceği de yazılmıştır.
Bildiğiniz gibi İnkılap Tarihi dersi 8 Üniteden oluşmaktadır. Bu 8 Ünitenin neler olduğunun kısaca aşağıya yazalım.

  • 1-20.yy Başlarında Osmanlı devleti ve Dünya
  • 2-Milli Mücadele
  • 3-Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
  • 4-İki savaş arası döneminde Türkiye ve dünya
  • 5- İkinci Dünya Savaşı Süresinde Türkiye ve Dünya
  • 6-İkinci Dünya Sonrasında Süresinde Türkiye ve Dünya
  • 7-Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya
  • 8-21. yy Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1. Ünite : 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

NELER ÖĞRENECEĞİZ
► 1918’e kadar Mustafa Kemal’in hayatını,
► XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin genel durumunu,
► I. Dünya Savaşı’na neden olan gelişmeleri,
► I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri,
► Mondros Ateşkes Anlasması ve Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgalini,
► I. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin rolünü,
► Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin çıkar çatışmalarını,
► I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarını öğreneceksiniz.
20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitesi Ders Notlarını kısa özet olarak burada bulacaksınız. Bunun yanında 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitesi Konu tarama testlerine bakmak isteyebilirsiniz. Ayrıca mutlaka göz atmanızı tavsiye ettiğimiz 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitesi Kitap Cevapları makalesi de daha önceden eklenmiştir.

İnkılap Tarihi Dersi 1. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

2. ÜNİTE Millî Mücadele

NELER ÖĞRENECEĞİZ
► Türk milletinin işgallere karşı tepkisini ve örgütlenme çabalarını,
► Kurulan yararlı ve zararlı cemiyetleri,
► Düzenlenen kongreleri,
► Millî Mücadele’de öne çıkan kişileri,
► Misak-ı Millî’yi,
► BMM’nin açılmasını ve yeni bir devletin kuruluşunu,
► Millî Mücadele’deki cepheleri ve antlaşmaları,
► Lozan Barış Antlaşması’nı öğreneceksiniz.

İnkılap Tarihi Dersi 2. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

3. Ünite Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

NELER ÖĞRENECEĞİZ
►Türk inkılabının ne anlama geldiğini,
► Atatürk ilkelerini,
► Siyasi alanda yapılan inkılapları,
► Hukuk alanındaki yenilikleri,
► Eğitim ve kültür alanındaki inkılapları,
► Toplumsal alanda yapılan inkılapları,
► Ekonomi alanındaki gelişmeleri,
► Sağlık alanındaki gelişmeleri öğreneceksiniz

İnkılap Tarihi Dersi 3. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

4. ÜNİTE : İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

NELER ÖĞRENECEĞİZ
► Çok partili hayata geçiş denemeleri,
► Cumhuriyet’in ilk yıllarında rejime karşı tepkiler,
► I. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin dış ülkelerle kurulan ilişkileri,
► Atatürk Dönemi dış politika gelişmeleri,
► Atatürk’ün ölümü sonrası Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri öğreneceksiniz.

12. sınıf İnkılap Tarihi Dersi 4. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

5. ÜNİTE: 2. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

NELER ÖĞRENECEĞİZ
► II. Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sebeplerini,
► II. Dünya Savaşı’nın askerî ve siyasi gelişmelerini,
► Türkiye’de II. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan iç ve dış gelişmeleri,
► II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada yeni bir düzen kurma rekabetini,
► İsrail Devleti’nin kuruluşunu ve günümüzde yaşanan olaylardaki etkilerini öğreneceksiniz

12. sınıf İnkılap Tarihi Dersi 5. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

6. ÜNİTE: 2. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA

NELER ÖĞRENECEĞİZ
► Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçiş sürecini,
► Doğu Bloku’nun kurulmasını ve Doğu Bloku teşkilatlarını,
► Batı Bloku’nun kuruluşunu,
► ABD’nin çevreleme politikasını,
► Türkiye-SSCB ilişkilerini,
► Türkiye’nin Batı ile yakınlaşma sürecini,
► Demokrat Partinin kuruluşunu ve Demokrat Parti iktidarında yaşanan gelişmeleri,
► Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeleri öğreneceksiniz.

12. sınıf İnkılap Tarihi Dersi 6. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

7. ÜNİTE :TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

NELER ÖĞRENECEĞİZ
► 1960 sonrası Doğu ve Batı blokları arasındaki siyasi rekabeti,
► Arap-İsrail Savaşlarını,
► Irak-İran Savaşını,
► Kıbrıs Sorununun ortaya çıkmasını ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı,
► Türk-Yunan ilişkilerinde sorun yaratan konuları,
► ASALA terör örgütünün yıkıcı faaliyetlerini,
► 1960 askerî darbesi, 1971 askerî muhtırası ve 1980 askerî darbesini,
► 1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları,
► 1960 sonrası yaşanan iç ve dış göçlerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini,
► 1960 sonrası ekonomide yaşanan gelişmeleri,
► 1960 sonrası iletişim ve ulaşımdaki gelişmeleri öğreneceksiniz

12. sınıf İnkılap Tarihi Dersi 7. Ünite Ders Notları İNDİR

________________________________________

8. ÜNİTE : 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

NELER ÖĞRENECEĞİZ
►Ekonomik krizlerin nedenlerini ve sonuçlarını,
►Millî iradeye yapılan darbeleri,
►Terör örgütlerini ve Türkiye’nin terörle mücadelesini,
►1990 ve sonrasında Türkiye bilim, sanat ve spor alanındaki gelişmeleri,
►SSCB’nin dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşmasını,
►Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkilerini,
►Bosna Savaşı ve Balkanlardaki gelişmeleri
►Filistin sorununu,
►Körfez savaşlarını,
►11 Eylül Saldırısı ve küresel terör kavramını,
►Arap Baharı kavramını,
►Irak ve Suriye’deki gelişmeleri

12. sınıf İnkılap Tarihi Dersi 8. Ünite Ders Notları

One Response

Leave a Reply