İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Müfredatında yer alan İnkılap Tarihi Dersi ile alakalı İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını aşağıya ekledik. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili ağırlığı olan bu sınavımıza isterseniz sorular ekleyebilirsiniz. Zira herkesin Müfredatta geldiği yer aynı olmaz. Bu sebeple sizlere uygunsa aynı şekilde kullanabilmeniz için yazının en altına yazılı kağıdının orjinal halini ekliyoruz. İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı  sınavında başarılar diliyoruz

SPONSOR REKLAMLAR

İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×8=80 puan)
Soru 1: Türk Devletinin Lozan görüşmelerinde asla taviz veremeyeceği konular hangileri olmuştur? ( 10 Puan
Soru 2: “Lozan barışının evrensel sonuçları da olmuştur” diyen bir kişi bu görüşüne sizce neye dayandırmaktadır?
Soru 3: Laiklik ilkesinin ana hedefi sizce nedir?
Soru 4: Eğitim alanında yapılan inkılâpların en önemli sebepleri sizce nelerdir?
Soru 5: Atatürk dönemi dış siyaset uygulamalarından hangi konularda asla taviz verilmemiştir?
Soru 6: İzmir İktisat Kongresini toplanma amacı nedir?
Soru 7: Hukuk alanındaki inkılaplar yeni Türkiye’ye neler kazandırmıştır?
Soru 8: Türkiye’nin Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi oluşumlarda bulunmasının ana sebebi sizce nedir?

Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.
– Tevhidi Tedrisat ile laik bir yapı oluşturulup …………………siyaset çıkarılmıştır.
– Menemen Olayı …………………….yıkmaya yöneliktir.
– Herkesin kanun önünde eşit olması Atatürk İlkelerinden ……………….. ile alakalıdır.
– Herkesin istediğine inanıp onu yaşaması Atatürk İlkelerinden ……………… ile alakalıdır.
– Türk milletini geri bırakan müesseseleri yıkarak yerlerine yeni müesseseler kurmak…………………

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. 
( ) – Medeni Kanun Almanya’dan alınmıştır.
( ) – Kadınlara seçme ve seçilme hakkı Avrupa’dan önce Türkiye’de verilmiştir.
( ) – Şerriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması laik bir yapı oluşturulup dinden siyaset çıkarılmıştır.
( ) – Erkan’ı Harbiye Reisliğinin kaldırılması ile ordudan siyaset çıkarılmıştır.
( ) – Millet egemenliği Atatürk İlkelerinden Devletçilik ile alakalıdır.

SPONSOR REKLAMLAR

İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplar İNDİR

Leave a Reply