İkinci Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir ?

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir ?
ikinci Dünya savaşının nedenleri için ikinci Dünya savaşının nedenleri nelerdir adlı makalemize bakabilirsiniz.
– İngiltere ve Fransa’nın ekonomisi bozulmuştur.
– Nazizm ve Faşizm gibi rejimler önem kaybederken demokrasi önem kazanmıştır.
– Almanya “Doğu” ve “Batı” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
– Sömürgecilik sona ermeye başlamış, sömürge altında yaşayan pek çok ülke bağımsızlık mücadelesine başlamıştır.
– ABD ve Rusya dünyanın iki süper gücü olmuş, Soğuk Savaş dönemi başlamıştır.
– İlk kez atom bombası kullanılmış, böylece dünya nükleer çağa adım atmıştır.
– 1945’te Birleşmiş Milletler Teşkilâtı kurulmuş, Türkiye de kurucu 50 ülke arasında yer almıştır. Milletler Cemiyeti 1946’da yetkilerini bu teşkilâta devretmiştir.
– 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” BM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.
– II. Dünya Savaşı’nda işlenen insanlık suçları “soykırım” olarak nitelendirilmiş ve soykırım suçları İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer almıştır. BM 10 Aralık 1948’de bu beyannameyi kabul etmiştir.
31
– Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikasına karşı denge sağlamak için Kuzey Atlantik Paktı (NATO) kurulmuştur. (1949).
– SSCB ise NATO’ya karşı 1955’te “Varşova Paktı”nı kurmuştur. Bunun sonucu Sovyet güdümündeki bloğa “Doğu Bloku” veya “Demir Perde” adı verilmiştir.
– Washington’da 45 ülkenin imzasıyla “Uluslararası Para Fonu” (IMF) kurulmuştur.

Leave a Reply