İkinci Dünya Savaşına Katılan Devletler

İkinci Dünya Savaşına Katılan Devletler
II. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler ve Liderlerinin birer adet resimleri ile birlikte konuya göz atarak eksiklerinizi giderebilirsiniz.
Fransa
– Vichy Hükûmeti’nin lideri Henry Philippe Petain
– İngiltere’deki “Fransız Direniş Hareketi” lideri Charles de Gaulle (Carls Dö Gol)
İngiltere
– 1940’a kadar Neville Chamberlain
– Temmuz 1945’e kadar Winston Churchill
– 1945’ten sonra Clement Attlee
ABD
– Nisan 1945’e kadar Franklin Roosevelt
– 1945’ten sonra Harry S. Truman
– SSCB
– Joseph Stalin
– Almanya – Adolf Hitler
– İtalya – Benito Mussolini (Duçe)
– Japonya – İmparator Hirohito

ikinci- dünya savaşında liderler

ikinci dünya savaşında liderler

Mihver Grubu
– Berlin’de 5 Kasım 1936’da İtalya ile Almanya arasında Anti-Komintern Paktı yapılmış, 25 Kasım 1936’da Japonya’nın da bu pakta katılmasıyla Berlin-Roma-Tokyo Mihveri kurulmuştu.
– Hitler, İtalya ve Japonya ile 1940 yılında Berlin’de “Üçlü Pakt”ı imzalamış, böylece Avrupa ve Afrika’nın düzenlenme hakkı Almanya ve İtalya’ya, Asya’nın düzenlenme hakkı da Japonya’ya verilmiştir.
– Daha önce (1939) İtalya ve Almanya arasında imzalanan Çelik Pakt 1939 Avrupa Savaşı’nın başlamasına sebep olmuş, 27 Eylül 1940 tarihinde Çelik Pakt’a Japonya’nın da katılması ile Üçlü Pakt’ın meydana gelmesi, savaşın tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır.
MİHVER DEVLETLERİ
– Almanya
– İtalya
– Japonya
MÜTTEFİK DEVLETLERİ
– İngiltere
– Fransa
– ABD
– SSCB

Müttefik Grubu
– İngiltere ve Fransa, Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikasına karşı SSCB ile ittifak arayışına girmiş ancak başarılı olamamıştı.
– Almanya ile saldırmazlık paktı yapan SSCB, Polonya ve Fransa’yı işgal eden Almanya’nın Barbarossa Harekâtı’yla kendi topraklarında işgallere başlaması üzerine Müttefik grubuna geçmiştir.
– ABD ise Japonya’nın Pearl Harlbour Baskını’ndan sonra Müttefiklerin tarafına geçerek savaşa girmiştir.

Leave a Reply