İdrisi Bitlisi Kimdir- Hayatı Hakkında kısa bilgi

İdrisi Bitlisi Kimdir- Hayatı Hakkında kısa bilgi
Evet Sitemizin takipçileri şimdi sizlere büyük bir tarihi kişilik hakkında kısa ve öz bir bilgi vereceğiz.10. sınıf Tarih Ders kitabının konuları arasında yer alan bu bilgi ile bu ders hakkında kısaca bir malumata sahip olacaksınız.


Akkoyunlu Devleti’nde saray kâtipliği yapan İdris-i Bitlisi, Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasıyla İstanbul’a gelmiştir.
II. Bayezid daha önceden tanıdığı İdrisi Bitlisiye resmî tarih yazıcılığı görevini vermiştir. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Doğu siyaseti hakkında danışmanlık yapan İdris-i Bitlisi, Çaldıran Zaferi’nden sonra güney ve doğu vilayetleri bölge halkının Osmanlı yönetimine geçmesinde vazife almıştır. Böylece Bitlis, Cizre, Siirt gibi yirmi beş yerleşim yeri barış yoluyla Osmanlı idaresine girmiştir. Yavuz’un Memlûklulara karşı yürüttüğü siyasette de görev alan İdris-i Bitlisi , Urfa ve Musul’un Osmanlı idaresine geçmesini sağlamıştır

İdiris-i BİTLİSİ KİMDİR

İdris-i BİTLİSİ KİMDİR

Leave a Reply