Hititler Hakkında Kısaca Bilgi – Maddeler Halinde – Özet

Hititler Hakkında Kısaca Bilgi – Maddeler Halinde – Özet


-Hititler, Orta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı çevresinde Kapadokya’da kurulmuştur. Başkentleri Hattuşaş’tır (Boğazköy).
-Hititler, Suriye’nin büyük bir bölümünü, Mezopotamya’yı ve Babil’i fethettiler. İmparatorluk M.Ö. 1200 yıllarında Asurlar tarafından Kuzey Mezopotamya’da bozguna uğratıldı.
-Hititler, birçok küçük beyliğin birleşmesinden meydana gelen feodal bir devletti. Daha sonra feodal beylikler kaldırılarak merkezi otorite güçlendirilmiş ve Anadolu’da bilinen ilk siyasal birlik kurulmuştur.
-Hititler’in Mısır ile yaptığı Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu antlaşmada Hitit kraliçesinin de imzasının olması, kraliçenin devlet işlerinde söz sahibi olduğunu göstermektedir.
-Hititlerde kralın yanında soylulardan oluşan danışma meclisi niteliğinde Pankuş Meclisivardı.
-Kraldan sonra devlet işlerindeki en yetkili kişi “Tavananna” denilen kraliçeydi.
-Hititlerin dini çok tanrılı idi. Hititler zamanında Anadolu “Bin Tanrı İli” olarak adlandırılmıştır.
-Hitit kralları, yaptıkları işleri, Tanrılarına hesap vermek amacıyla “Anal” denilen yıllıklara yazarlardı.
-Hititlerde toplum sosyal sınıflara ayrılmıştı.
-Anadolu’da tımar sistemi ilk defa Hititler tarafından uygulandı.

Leave a Reply