Hint Deniz Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Hint Deniz Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları hakkında bilgi vereceğimiz bu makalemizde tarh dersi ile alakalı bu bilgiler işinize yarayacaktır.
Osmanlılar, Kanuni Dönemi’nde Hint Denizi’ne dört ayrı sefer düzenleyerek Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda Portekizlilerle mücadeleye girişmiştir . Osmanlılar bu mücadelede eski ticaret yollarını canlandırmak, Portekizlileri bu sulardan uzaklaştırmak ve böylece mukaddes yerler üzerindeki tehditi ortadan kaldırmak istemiştir.
Ayrıca Hindistan’daki küçük İslam devletlerinin ve Sumatra’daki Açe İslam Sultanlığı’nın Portekizlilere karşı yardım istekleri de Osmanlıların Hint Denizi’ne açılmasının bir başka nedenidir.
Osmanlı Devleti Hint Deniz Seferleri’nin sonucunda, Portekizlileri bölgeden tamamen uzaklaştıramamıştır.
Ancak Osmanlıların ısrarla mücadeleyi sürdürmesi, Portekizlilerin rahat hareket etmesini engellemiş ve bu durum bölgedeki Portekizlilerin ticaretine darbe vurmuştur. Ayrıca bu seferlerle Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki
mücadeleler, kadim ticaret yollarının önemini korumaya katkı sağlamıştır. Kızıldeniz ve Basra’nın önemli noktalarına hâkim olan Osmanlılar, XVI. yüzyıl ortalarından itibaren Akdeniz ticaretini yeniden hareketlendirmiştir. Yemen ve Aden kıyıları ile Eritre ve Habeşistan’ın kuzeybatı bölgesi hâkimiyet altına alınmıştır.

hint deniz seferleri


Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferlerinde Başarılı Olamamasının Nedenleri
1. Osmanlı gemilerinin Akdeniz şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı (Hint) okyanus şartlarına dayanıklı olmaması,
2. Osmanlı devlet adamlarının bu seferlerin (bilgi yelpazesi.net) ekonomik önemini kavrayamaması,
3. Güney Afrika üzerinden Uzak Doğu ticaretini ele geçiren ve zenginliğini buna borçlu olan Portekiz’in Uzak Doğu yollarının önemini iyi kavraması.
Hint Deniz Seferlerinin Sonuçları
1. Seferlerden istenilen sonuç alınamadı, Portekizliler Hint Okyanusu’ndan çıkarılamadı.
2. Yemen, Aden ve bazı kaleler ile Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlı topraklarına katıldı.
3. Arap Yarımadası tamamen Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girdi.
4. Kızıldeniz ve Basra Körfezi, Osmanlı denetimine girdi.

Leave a Reply