Hadımköy İsmi Nereden Gelmektedir ?

Hadımköy İsmi Nereden Gelmektedir ?

SPONSOR REKLAMLAR

Hadımköy 2000’li yıllarda sanayicilerin gözdelerindendi. İstanbul’daki hızlı büyüme yüzünden konut bölgeleri arasında sıkışıp kalan birçok sanayi kuruluşu soluğu orada almıştı.

Bir zamanlar köy olan bu yerleşmeye adını veren Hadim Baba, Fatih Sultan Mehmed zamanında burada yaşamış, Padişah’ın hâdim (hizmetli) ağalarından olup halka ve hükümdara hizmetlerinden dolayı bu adla anılmıştır.

SPONSOR REKLAMLAR

Hadim Baba halk arasında sevilen, sayılan bir zat olmalı. Padişahın bağışladığı toprakları, buraya getirilen Türklere vererek bir yerleşim meydana getirmiş ve kendi ismini vermiş. Hadimköy zamanla Hadımköy’e dönüşmüş. Hadim Baba’nın kabri, adını taşıyan caminin avlusundaki türbede. Hakkında çok az bilgi bulunan caminin II. Abdülhamid döneminde inşa edildiği, resmî açılışının da aynı yıl yapıldığı biliniyor.

 

 

1956 yılında esaslı bir onarım geçiren caminin kitabe ve haziresi orijinal halini büyük ölçüde korumuş. Tabir caizse içinden maneviyat tüten Hadım Baba Camii, yakınlarda İstanbul İl Özel İdaresi’nin eliyle ihya edildi. 2014 sonlarına doğru hizmete ve ziyarete açılan türbe ve cami, tarihî dokusu korunarak yeni yüzüne kavuşturulmuş ve etrafını saran ağaçların sakladığı bir alanda yeniden boy göstermiş oldu. Hadim Baba’nın türbesi, caminin yola uzanan alt ucunda. Cami avlusunun solunda eski mezar taşları, sağ tarafta imam evi ve Hadim Baba’nın bizzat açtığı söylenen su kuyusu bulunur.

İki şerefeli bir minareye sahip Hadim Baba Camii, 1520 metrekareye kurulu olup orijinali taş duvar şeklinde olsa da maalesef restorasyon sonrası betonarme bir görünüme bürünmüş. Geçirdiği tamiratlarla asli özelliklerini kaybetmiş olan cami, şimdi daha muntazam bir görünüm kazanmış.

SPONSOR REKLAMLAR

Balkan Savaşları sırasında çok önemli hizmetleri olan Hadımköy Tren İstasyonu’nu da faaliyete geçiren “imarcı Sultan” II. Abdülhamid’in yaptırdığı Hadımköy Hastanesi, Balkan Savaşları sırasında yaralılarımıza ve salgın hastalıklara yakalanan bölge halkına hizmette bulunmuş, bir nevi Hadim Baba’nın yardım misyonunu asırlar sonra devam ettirmiştir.

Birçok hekim ve sağlık personelinin görev yaptığı hastane dimdik ayaktaysa da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından boş olarak korunmakta. Anlaşılan bir himmet ehli daha lazım ona hayat vermek için.

Leave a Reply