Haçlı Seferleri Hakkında Bilgi

Haçlı Seferleri Hakkında Bilgi – Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları
Evet Değerli Takipçilerimiz şimdide Bir diğer Önemli Konu Olan haçlı Seferleri Hakkında Bilgiler Vereceğiz.  haçlı seferleri nedir kısaca Bilgi vererek, Haçlı Seferlerinin Sonuçlarını, Haçlı Seferlerinin Nedenlerini İrdeleyeceğiz. Bununla Birlikte Sizlere Haçlı Seferlerinin Güzergahlarını gösteren bir de Haçlı Seferleri Haritası ekleyeceğiz. Eğer Osmanlı Dönemindeki Haçlı savaşları için Bilgiye ihtiyacınız varsa Osmanlı Haçlı Savaşları nelerdir ? makalemize bakabilirsiniz.

Haçlı Seferlerinin nedenleri ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Haçlı Seferlerinin nedenleri ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları

11. ve 13. yüzyıllar arasında Avrupalılar tarafından değişik nedenlerle Müslüman dünyasına yapılan seferlere denir. Haç Hıristiyanlığın simgesidir. Bu yüzden bu seferlere Haçlı seferleri, katılan askerlere de Haçlı askerleri denir.1096-1270 yılları arasında değişik zamanlarda toplam 8 tane Haçlı seferi olmuştur.

Haçlı seferlerinin nedenleri şunlardır:
a-Dini nedenler
*Hıristiyanlar tarafından kutsal sayılan Kudüs, İznik gibi kentlerin Müslümanların elinde olması.
*Hıristiyan din adamlarının krallardan Müslümanlara saldırmalarını istemesi
b-Ekonomik nedenler
*Yoksulluk içinde olan Avrupa’nın Doğu ülkelerinin zenginliğinden yararlanmak istemesi.
*Doğu ülkesini gezen gezginlerin buları gezdikten sonra Avrupa’ya dönerek buraları anlatmaları.
c-Sosyal ve siyasal nedenler
*Türklerin akınlarından bunalan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi.
*Avrupa’daki toprak sahiplerinin Doğu ülkelerinden de toprak kazanmak istemeleri.

HAÇLI SEFERLERİ
Birinci Haçlı Seferi (1096-1099): Bu ordu Anadolu Selçukluların başkenti İznik’i kuşattı. Şehri, I.Kılıç Arslan’ın kardeşi Davut savunuyordu. Davut, kuşatmaya fazla dayanamadı ve şehri Haçlılara teslim etti. Antakya’yı ele geçiren Haçlılar buradaki Müslüman halkı öldürdüler. 1099 yılında Kudüs’e ulaştılar ve burasını ele geçirdiler. I. kılıçarslan Başkenti İznikten Konyaya taşımıştır

İkinci Haçlı Seferi (1147-1149): Musul Atabey’i İmalettin Zengi Antakya’yı Haçlıların elinden aldı. Bunun üzerine Avrupalılar burasını geri almak için ikinci Haçlı seferini başlattılar. Bu Haçlı seferine Alman İmparatoru 3. Konrad ve Fransa Kralı 7.Lui de katıldı. Anadolu Selçuklu Sultanı Mesut Haçlılara büyük kayıplar verdirdi. Büyük kayıplar veren Haçlılar Şam’ı kuşattılar. Ama başarılı olamayarak 1149 yılında geri çekildiler.

Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192): Eyyubilerin kurucusu Selahattin Eyyubi, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan geri aldı. Gelişme üzerine Haçlılar Kudüs’ü kurtarmak için Üçüncü Haçlı seferini başlattılar. Bu sefere de Alman İmparatoru Frederik Barbaros ve İngiltere kralı Aslan Yürekli Rişar katıldı. Anadolu’yu geçerken Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Kılıç Arslan onlara büyük kayıplar verdirdi. Kudüs’e ulaşan Haçlılar burayı almayı başaramadılar. Geri dönmek zorundalar.

Dördüncü Haçlı Seferi: (1202-1204): Bu haçlı seferi de Eyyubilerin Filistin’deki ve Suriye’deki bazı şehirleri ele geçirmesi üzerine düzenlendi. Fakat bu haçlı seferi için gelenler İstanbul’a ele geçirip burada bir krallık kurdular.

Diğer seferler
Bu dört Haçlı seferlerinden başka dört tane daha Haçlı seferi vardır. Diğer dört haçlı seferi Anadolu üzerine yapılmamış, farklı yerlere yapılmıştır. Haçlılar bu seferlerde de başarısız oldular.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları
Dini Sonuçlar:
1-Hıristiyan din adamlarına duyulan güven azaldı.
2-Kudüs, Antakya vb. kutsal kentler Müslümanların elinde kaldı.
Siyasi Sonuçlar:
1-Haçlılarla başarı ile savaşan Türklerin, İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
2-Bizans, Anadolu üzerindeki hâkimiyetini iyice kaybetti. Ama ömrü uzadı.
3-Avrupa’da Feodalite zayıfladı.
Ekonomik Sonuçlar:
1-Haçlılar dönerken yanlarında Müslümanlar da gördükleri barut, pusula, kâğıt, matbaa gibi icatları da götürdüler. Bu durum Coğrafi Keşiflere, Rönesans ve Reforma ortam hazırlamıştır.
2- Akdeniz limanlarının önemi arttı.

One Response

Leave a Reply