Fuat SEZGİN Kimdir ? Kısaca .hayatı Hakkında Bilgi

Fuat SEZGİN Kimdir ? Kısaca .hayatı Hakkında Bilgi
24 Ekim 1924’te Bitlis’te doğan Fuat Sezgin , Alman şarkiyatçı Helmut Ritter (Helmut Riter) tarafından verilen bir seminere katılmış ve onun etkisi altında kalarak İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsüne  kaydolmuştur. II. Dünya Savaşı yıllarında Alman ordusunun 1943’te Bulgaristan ´a kadar ilerlemesinden dolayı Türkiye´de üniversite öğretiminin askıya alındığı dönemde hocasının tavsiyesi üzerine Arapça öğrenmeye çalışmıştır. Fuat Sezgin, bu dönemde altı ay boyunca her gün 17 saat Arapça çalışarak Taberî tefsirinin orijinalini gazete okur gibi okumaya başlamıştır.
1947 yılında Bedî ilminin tekâmülü konusundaki tezini bitirdikten sonra, Helmut Ritter´in danışmanlığıyla Ebû
Ubeyde Me’mar ibn el-Musennâ´nın Mecâz’ul-Kur’ân’ındaki filolojik tefsirini konu alan ikinci bir tez hazırlamıştır. Fuat Sezgin, doktora tezi için araştırmalarını sürdürdüğü Mecâz’ul- Kur’ân´dan bazı yerlerin Muhammed el-Buhârî’nin hadis kitabından alındığını fark etmiştir. El-Buhârî’nin yazılı kaynakları kullanmış olması, daha önce akademisyenlerin ve muhaddislerin mecmualarının sadece sözlü geleneğe dayandığına dair tezlerinin yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Buhârî´nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar adındaki takdim tezini 1956 yılında yayımlamıştır.

fuat sezgin kimdir

fuat sezgin kimdir


1960 askerî darbesi sonrası üniversitelerden men edilen 147 akademisyen arasında bulunan Sezgin, çalışmalarını
yurt dışında sürdürmüştür. 1965 yılında Câbir İbn Hay-yân konusunda ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesinde yazmış ve bir yıl sonra profesör unvanını kazanmıştır.
Fuat Sezgin, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan 17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi’nin (Geschichte des Arabischen Schrifttums) ilk cildini, 1967 yılında yayımlamıştır. Bu kapsamlı eserde (GAS) Kur’an ve hadis ilimleri, fıkıh, kelam, tasavvuf, İslam’da kartografya, İslam felsefesi tarihi, tarih, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji, dil bilgisi, matematiksel coğrafya gibi alanlarda bilgiler aktarmıştır.
fuat sezgin Hayatı Kısaca

fuat sezgin Hayatı Kısaca


1978 yılında Kral Faysal İslami İlimler Ödülü’ne layık görülen Fuat Sezgin, 1982’de Johann Wolfgang
Goethe Üniversitesine bağlı olan Arap-İslam İlimleri Tarihi Enstitüsü’nü kurmuştur. Frankfurt´ta kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesinde İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarına dair sekiz yüzden fazla örnek sergilenmektedir. Aynı binada dünyanın her yerinden büyük bir özenle topladığı 45 bin cilt kitaptan oluşan Bilimler Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphanedeki bazı kitaplar sahasında orijinal ve tek nüsha olma özelliğini taşımaktadır. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarıyla ikinci bir müze, 2008 yılında yaklaşık 700 eseri barındıran İstanbul Gülhane Parkı içerisinde açılmıştır. Açılan bu müzeler, Müslüman bilim insanlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan ettiği icat ve keşiflerini bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde ortaya koymuştur. Sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslam bilim dünyasının büyük keşif ve muazzam buluşlarını gösterirken bu keşif ve buluşların değişik yollardan Avrupa’ya geçip orada kabul gördüğünü ve geliştirildiğini görsellikle ortaya koymuştur. Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette, Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yazılmış olan 5 ciltlik toplamda 1.121 sayfa “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı katalog eser bulunmaktadır. Böyle bütüncül ve kapsamlı bir eser bugüne kadar müze kataloğu olarak ilk defa yazılabilmiş; Türkçe, İngilizce, Almanca ve
Fransızca olarak 4 dilde yayımlanmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü´ne layık görülmüştür. Prof. Dr. Fuat Sezgin 30 Haziran 2018 tarihinde vefat etmiş ve İstanbul Gülhane Parkı’na defnedilmiştir.

Leave a Reply