Feodalite (Derebeylik) Ne demektir

Feodalite (Derebeylik) Ne demektir

Feodalite (Derebeylik): Kavimler Göçü sonrasında barbar kavimlerin Avrupa’ya girmesiyle büyük karışıklıklar yaşandı. Merkezî otoritenin bozulmasıyla feodalite denilen siyasi bir yapı ortaya çıktı. Barbar istilası sonucu hayatları tehlikeye giren halk ise hayatlarını devam ettirebilmek için çareyi feodal derebeylere sığınmakta buldular. Derebeyleri güçlü kalelere, büyük şatolara, kendilerine ait topraklara ve silahlı güçlere sahiplerdi. Derebeyleri, topraklarının büyüklüğüne ve güçlerine göre “senyör”, “dük”, “kont”, “vikont” ve “şövalye” gibi unvanlar alırlardı. Halkı himaye eden bu derebeylere “süzeren”, himaye edilen halka ise “vassal” denirdi. Feodal düzende derebeyler topraklarına sığınan insanlar üzerinde her türlü hakka sahip oldular. Öyle ki derebeyleri arazi ile birlikte üzerinde yaşayan halkı (serfleri) satma veya satın alma hakkına sahipti. Derebeylik sistemi Orta Çağ boyunca Avrupa’nın siyasi simgesi hâlindeydi.

Leave a Reply