Felatun Bey ile Rakım Efendi Roman Özeti

Felatun Bey ile Rakım Efendi Roman Özeti

SPONSOR REKLAMLAR

Mal ve mülk sahibi olan Mustafa Meraki bir kız ve bir erkek çocuğa babalık yapmaktadır. Mustafa Meraki Efendi mal ve mülk sahibi olmasına karşın alafranga özentiliği olan birisidir. Bu nedenden ötürü evlatlarının giyimlerine çok önem verir onları batılı tarzda giydirmeye özen gösterir. Buna karşın çocukların öğrenim hayatı için herhangi bir çaba göstermez. Çocukların aldığı eğitim basit ve yüzeyseldir. Bu sebepten ötürü de Mustafa Meraki Efendi’nin oğlu olan Felatun Bey babasına özenmiştir. Tam olarak bilmediği Fransızcası ve batılı tarzda şık giyinişi ile gittiği eğlence yerlerinde hayatını harcarken batılı bir birey olduğunu düşünmektedir.
Rakım Efendi’ye gelirsek kendisi bir kavasın çocuğudur. Babasını erken yaşta kaybetmiştir. Küçük yaşta bakımını annesi ve dadısı olan Fedai üstlenmiştir. Ancak kısa bir süre sonra annesini de kaybedince bakımını tamamen Fedai üstlenmiştir. Fedai’nin maddi durumu yetersizdir ancak hizmetçilik yaparak Rakım Efendi’yi büyütür. Mustafa Meraki’nin aksine bakımını üstlendiği Rakım Efendi’ye güzel bir terbiye verir. Bu terbiye sayesinde Rakım Efendi sorumluluklarını bilen çalışkan bir birey olur katiplik yapmaya başlar. Bununla yetinmeyen Rakım Efendi eğitimine de önem vererek Fransızca öğrenir,  bunun yanında güzel bir Türkçe bilgisi olduğu için gayrimüslim insanlara Türkçe öğretmeye başlar.

felatun-bey-ile-rakim-efendi

felatun-bey-ile-rakim-efendi

SPONSOR REKLAMLAR

Felatun Bey ise eğlence mekanlarında, gezi yerlerinde gününü gün ederek yaşamaktadır. Oda Rakım Efendi gibi katiplik yapmaktadır, ancak sorumsuz tavırları dolayısıyla işe gitmeyip onun yerine gezi mekanlarına gitmektedir.
Biraz zaman geçtikten sonra Felatun Bey’in babası Mustafa Meraki Efendi vefat eder. Mustafa Meraki Efendi ölmeden önce Felatun Bey’e tüm mirasını bırakır. Felatun Bey ise güzel bir oyuncu kadınla tanışır, kadın İtalyandır. Bu kadına gönlünü kaptıran Felatun Bey babasından gelen mirası kadın için har vurup harman savurmaya başlar. Bir süre sonra ise tüm parasını kaybeder. Bunun üzerine alacaklıları Felatun Bey’i sıkıştırmaya başlarlar. Bunun üzerine babasının eski bir arkadaşı Felatun Bey’e yardım eder. Felatun Bey pişmanlık ve hüzün içerisinde İstanbul’dan ayrılır ve çalışmaya başlar.
Rakım Efendi ise işini aksatmaz parasını tutumlu bir şekilde harcar ve kendi alın teri olmayan hiç bir parayı kabul etmez. Biraz para biriktirdikten sonra eve bir cariye almaya karar verir ve alır. Kadının ismi Canan’dır. Rakım Efendi bildiği kadarıyla cariyeyi eğitmeye çalışır. Canan’a Fransızca ve müzik dersi vermeye başlar. Bir süre sonra evin dadısı olan Fedai’de Canan’a ev işlerini öğretmeye başlar. Bir kaç yıl sonra Canan büyür ve güzel bir kız olur. Rakım Efendi ise Canan’dan hoşlanmaktadır. Canan’da Rakım Efendi’ye karşı boş değildir. Bir süre sonra Rakım Efendi ve Canan evlenir ve çok mutlu bir hayat sürerler.

Leave a Reply