Ezber Yapmadan Tarih Dersine Çalışmanın Yolları

Ezber Yapmadan Tarih Dersine Çalışmanın Yolları

Tarih dersi bilindiği üzere çalışması zor ancak sevildiği taktirde oldukça eğlenceli olabilen bir derstir. Tarih ders notları ile anlaşılması gereken ancak üzerine kişisel çaba eklenmediği taktirde kalıcılaşamayan bilgi ve birikimler içeren bir alandır. Bu nedenle de ders anlatımı veya bilgi aktarımı ne denli iyi olursa olsun kişilerin, tarih dersine ezber yapmadan çalışarak bilgiyi aktif hale getirmeleri ilerleyen dönemde yenide kullanabilmeleri ve zihinlerinde daha iyi yer edindirebilmeleri açısından son derece önemlidir.

 

Not Çıkararak Tarih Dersine Çalışmak

Tarih konu anlatımında kafanızda oluşmuş olan bilgileri, kendi sözcükleriniz ile yeni metinler haline getirirseniz çalışmanızın da akılda kalıcılığının arttığını gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle birçok sözle derste olduğu gibi tarih dersine de not çıkararak çalışmakta fayda vardır. Bu sayede hem bilgilerde kalıcılık sağlanabilir hem de ezberlemeden öğrenebilmek adına bir adım atılmış olur.

Tarih Dersine Çalışırken Yardımcı Kaynaklardan Yararlanmak

Tarih dersine çalışırken bilginin daha verimli alınabilmesi ve ezberlemeden öğrenilebilmesi adına, yardımcı kaynaklardan da destek alınarak ilerlenmelidir. Örneğin savaş ve tarihsel olaylar incelenirken, bölge koşullarının da bir neden oluşturduğu bilinmelidir. Bu nedenle de coğrafi koşulların daha rahat incelenebileceği bir harita eşliğinde çalışmak daha mantıklı olacaktır.

Tarih Konu Anlatımı İçeriklerden Yararlanmak

Tarih konu anlatımı ile öğrenilmesi gerekli olan ve mutlak bir dikkat gerektiren bir derstir. Ancak tarih dersindeki açıklarınızı veya eksiklerinizi tarih konu anlatımı içerikleri ile tamamlamamanızda da bir sakınca yoktur. Bu sayede ulaşabileceğiniz bilgileri kendi tekniklerini kullanarak pekiştirebilir ve geliştirerek, ezberlemeden daha kolay şekilde öğrenebilirsiniz.

Tarih Dersine Çalışırken Test Çözmenin Önemi

Yapılan araştırmalar, öğrenilen bilgilerin ancak geri dönüşlü olarak kullanıldıkları taktirde kalıcı bilgiye dönüşebildiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle, özellikle tarih gibi sözel derslerin çalışılması sürecinde bilgilerin ezberlenmeden öğrenilebilmesi adına, mutlaka olarak kısas sürede test benzeri alıştırmalar ile pratik edilmesi önemli bir noktadır.

Eksiklerinizi Belirlemenin Önemi

Tarih dersi kapsamında, test çözerek çalışmanın ezbere engel olmak dışında bir diğer avantajı ise eksiklerinizi tespit etmenize ve bu konularda yoğunlaşmanıza olanak sağlıyor olmasıdır.

Leave a Reply