Ekber ve Erşed Sistemi Hakkında Bilgi

Bu yazımızda Sizlere Osmanlıca bir tamlama olan Ekber ve Erşed Sistemi hakkında Bilgi vereceğiz. Bu makalemizde verdiğimiz bilgiler sayesinde aşağıdaki sorulara cevap verebileceksiniz.
Ekber ve Erşed sisteminin ilk padişahı kimdir ?
Ekber ve Erşed sistemi sonuçları nelerdir.
Ekber ve Erşed sistemi hangi padişah zamanında hayata geçirilmiştir?
Ekber ve Erşed sistemi ne zaman kaldırılmıştır ?
Ekber ve Erşed sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir ?
Ekber ve Erşed sisteminin yararları ve zararları nelerdir.

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren padişahlık ile yönetiliyordu. Padişahlık babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler, yönetimde tecrübe kazanması amacıyla yetiştirilmek için sancaklara gönderilirdi. Şehzadelerin sancaklarda siyasi güç kazanmalarını engellemek ve merkezî otoriteyi güçlendirmek için I. Ahmet Dönemi’nde (1603-1617) bu sisteme son verilerek Ekber ve Erşed Sistemi‘ne geçildi.
Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle hanedanın en büyük (ekber) ve en olgun (erşed)üyesi padişah olacaktı. Bu uygulamayla şehzadeler arasında taht kavgaları önlenmişti ancak şehzadeler ülke yönetiminde bilgi ve tecrübe kazanmamışlardı. Bilgi ve tecrübeden yoksun kalan şehzadeler, padişah olunca devlet adamları ve saray kadınlarının etkisi altında kalmışlardı.
Ekber ve Erşed Sistemiyle şehzadelerin sancağa çıkma usulü sona ermiştir. Böylece şehzadelerin tamamen saray içinde yetiştiği kafes usulüne geçilmiştir. Bu usulün olumlu ve olumsuz bazı yanları ortaya çıkmıştır. Ekber ve Erşed Sistemi Olumlu yanı şehzadeler arasındaki taht kavgalarını önlemesidir. Ekber ve Erşed Sistemi Olumsuz yanı ise şehzadelerin devlet yönetimi tecrübesinden uzak kalmasıdır.

Leave a Reply