Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir ?

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir ?

KEŞİFLERİN SONUÇLARI
Coğrafi Keşiflerin Siyasi Sonuçları
-Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.
-Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.
-İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.

Coğrafi Keşiflerin Ekonomik Sonuçları
-Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.
-Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
-Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.
-Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.
-İslam ülkeleri yoksullaştı.
-İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı.

Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri:
– Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımsızlığı azaldı.
-Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
-Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
– Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
– Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
– Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
– Don – Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
– Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.

Coğrafi Keşiflerin Bilimsel Sonuçlar
– Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi.
– İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı.
– Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi.
– Ronesans ve Reform Hareketlerı’ne zemin hazırlandı,
– Avrupa’da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen” sınıfı ortaya çıktı.
-Coğrafi Keşiflerin Dini Sonuçları
– Kiliseye olan güven sarsıldı.
– Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı.
– Avrupa’da dine dayalı dünya görüşü değişti.
Coğrafi Keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle “evrensel” bir özelliğe sahiptir. Avrupa’da daha sonra ortaya çıkacak olan gelişmelere neden olmuştur.

Leave a Reply