Çaldıran savaşının Sebepleri ve Çaldıran savaşının Sonuçları

Çaldıran savaşının Sebepleri ve Çaldıran savaşının Sonuçları
Evet değerli takipçilerimiz Osmanlı döneminde bir dönüm noktası Çaldıran Savaşı hakkında kısa ve özet bilgiler vereceğiz. Bu özet bilgiler sayesinde Çaldıran savaşının sebeplerini ve çaldıran savaşının sonuçlarını öğreneceksiniz. Ayrıca Çaldıran savaşı kimin zamanında yapıldı bunu da bileceksiniz.


Çaldıran Zaferi , Anadolu tarihinde bir dönüm noktası olmuş bu zaferle Doğu Anadolu tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. Böylece doğudan gelecek tehlikelere karşı Anadolu güvence altına alınmış; Irak, İran ve Kafkasya gibi bölgelerin fethinde kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca Osmanlılar Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa İpek Yolu’nun kontrolünü de ele geçirmiştir. Çaldıran’dan sonra Yavuz, Doğu Seferi sırasında Osmanlılara karşı
düşmanca tavır alan ve Şah İsmail ile iş birliği içinde olan Dulkadiroğulları üzerine 1515 baharında yürümüştür. Memlûk sultanına bağlı olan Dulkadir Beyi Alaüddevle, Turnadağ Savaşı ile bozguna uğratılmıştır. Böylece Dulkadiroğulları toprakları Osmanlı yönetimine geçmiştir.

çaldıran savaşı hakkında kısa bilgi

çaldıran savaşı hakkında kısa bilgi

Çaldıran Savaşı’nın sebeplerini madde madde ifade edecek olursak
1-Görünüşte dinsel sebeplerden kaynaklandığı düşünülen bu savaş, gerçekte dönemin ticaretinde önemli bir yer tutan Baharat yoluna egemen olma isteğidir.
2-Çaldıran Savaşı; Anadolu üzerinden Akdeniz’e ulaşmayı amaçlayan Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail’in Anadolu’daki Şiileri kışkırtması sonucunda, 23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında meydana gelmiştir. 1514 yılının Mart ayında Divanın toplantısı sonucunda Şah İsmail’e karşı harekete geçme kararı alınmıştır.
3-Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Devleti ordusu ve Safevi Devleti ordusu Tebriz’e 100 km kala Çaldıran ovasında karşı karşıya gelmişlerdir. Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılan Şah İsmail ordugahını ve hazinesini bırakarak önce Tebriz’e daha sonra da Dergüzin’e kaçmıştır. 6 Eylül 1514 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından Tebriz ele geçirilmiştir.

Çaldıran Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1. Safeviler bir süre için Osmanlı Devleti’ni tehdit edemeyecek duruma gelmiştir.
2. Anadolu’da yürütülen İran propagandası sona ermiştir.
3. İranlıların elinde bulunan Kemah, Diyarbakır ve Mardin kaleleri ele geçirilmiştir.
4. Dönemin önemli bilginleri İstanbul’a getirilmiştir.
5. Doğu Anadolu, İran Azerbaycan’ı Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
6. Anadolu’da Şiiliğin yayılması gecikmiştir.
7. Dulkadiroğulları koruyan İran’ın gücü ortadan kalkınca 1515 yılında beyliğin toprakları ele geçirilmiş ve Gürcistan Osmanlı Devleti’nin denetimi altına girmiştir.

Leave a Reply